เว็บไซต์นี้จัดทำโดย เล้ง (ศุภกิจ) ซึ่งสนใจศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งแต่เดิมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์ แต่มีจุดพลิกผลันให้มาศึกษาโหราศาสตร์ แต่เมื่อได้มาศึกษาโหราศาสตร์มาหลายแขนงจนพัฒนาความรู้จนหาวิธีที่ทำนายความคิดของมนุษย์ให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด โดยได้วิธีการทำนายที่ประยุกต์ขึ้นมา และได้ใช้ทำนายมาถูกบ้างผิดบ้าง จนตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ขัดเกลาความหมายของดาวและได้ความหมายของดาวใหม่ ๆ มากมาย

ผมได้ดูดวงและสังเกตพฤติกรรมของเจ้าของดวงจนเข้าใจว่า การดูดวงในแบบที่ผมดูนั้นบอกได้ถึงเบื้องลึกของจิตใจของคน ๆ นั้น และจะเป็นนิสัยในแบบนั้นไปเลยตามดวงชะตาที่กำหนด ผมเลยตั้งชื่อศาสตร์นี้ว่า "โหราศาสตร์ทำนายความคิด" ซึ่งผมก็จะพยายามเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ให้คนอื่น ๆ ได้เข้าใจบ้าง แต่การดูดวงในแบบโหราศาสตร์ทำนายความคิดนี้ดูเหมือนจะเข้าใจได้ยาก แต่หากรู้หลักการแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้ยาก เพียงแต่แค่มีดาวให้ใช้เยอะมาก และเมื่อเข้าใจแล้วจะรู้ว่าโหราศาสตร์ทำนายความคิดสามารถทำนายได้ละเอียดมาก และจะทำให้เรารู้ว่ารูปแบบความคิดที่เรามีอยู่นั้นมีพลังงานจากดวงดาวกำหนดเอาไว้จนเราไม่รู้ตัว และคนแต่ละคนจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกตามดวงชะตาของแต่ละคน

เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นโดยเป้าหมายของเว็บไซต์นี้ คือ การเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์ทำนายความคิด เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ว่ามนุษย์ได้ถูกกำหนดรูปแบบความคิดของมนุษย์ไว้แล้วจากอิทธิพลของดาว ณ เวลาเกิด ตำแหน่งดาวที่แตกต่างกันในแต่ละคนจะทำให้มนุษย์มีความคิดที่แตกต่างกัน

เป้าหมายของผมในขณะนี้คือการค้นหาความหมายของดาวอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้ในการทำนายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยจะเราพยายามยึดถือตามความจริงให้มากที่สุด

ผมขอขอบคุณผู้ที่เยี่มชมและผู้ที่ให้กำลังใจทุกท่าน และขออภัยหากอ่านบทความบางส่วนดูแล้วไม่สละสลวยมากนัก เพราะผมไม่ใช่นักเขียน หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยติดต่อมาได้เลยครับ

ข้อมูลที่ผมเผยแพร่นั้นผมไม่ได้ยืนยันว่าจะถูกต้องทั้งหมด ซึ่งความหมายที่ผมใช้นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่ได้ค้นพบใหม่ได้

Share :