การเลือกฤกษ์คลอดบุตรเป็นการเลือกนิสัยของบุตรตามตำแหน่งดาวที่อยู่ในเรือนชะตา เช่น

 1. ดวงอาทิตย์หมายถึงภาพลักษณ์ เราต้องการให้บุตรคิดถึงภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ให้อยู่ในเรือนนั้น
 2. ดวงจันทร์หมายถึงอารมณ์และผู้อื่น เราต้องการให้บุตรคิดถึงเรื่องของผู้อื่นในเรื่องอะไรก็ให้อยู่ในเรือนนั้น
 3. ดาวแต่ละดวงมีความหมายเฉพาะเจาะจง การใช้ดาวมากพอจะสามารถหาฤกษ์ที่ดีได้ละเอียดมากขึ้น

ดาวมีหลายดวงดูความหมายได้ใน ความหมายดาว

วิธีการหาฤกษ์คลอดนั้นมีความละเอียดแต่ไม่ได้ยากเกินไปหากทำความเข้าใจให้ดี แต่วิธีการที่จะอธิบายนี้จะเป็นวิธีการเคร่า ๆ ที่จะทำให้เราสามารถเลือกอุปนิสัยบุตรได้เคร่า ๆ

 1. เข้าไปที่โปรแกรมผูกดวงบนเว็บไซต์ (การใช้งานผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้งานได้ดีกว่าบนมือถือ)
 2. ใส่รายละเอียดของวันในช่วงเวลาที่แพทย์กำหนดมาให้
 3. ให้เน้นดูที่เรือนชะตาเมอร์ริเดียน (สัญลักษณ์ MC อยู่ตรงกลาง) เรือนนี้จะเป็นเรือนที่บอกถึงความคิดของเขา
 4. เบื้องต้นเราอาจจะเน้นที่เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 1 , 12, 4, 10, 8 เพราะ
  เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 1 หมายถึง ความคิดและความต้องการโดยทั่วไป ซึ่งจะเป็นลักษณะที่จะแสดงออกมาก
  เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 12 จะมีความหมายเหมือนเรือนที่ 1 เพียงแต่จะแสดงออกเฉพาะคนที่สนิท
  เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 10 หมายถึง กิจกรรมหรือเป้าหมายในชีวิต หากต้องการเน้นที่การงานเราก็จะต้องเน้นดูที่เรือนนี้
  เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 8 หมายถึง สิ่งไม่ต้องการ นั่นคือหากมีดาวอยู่เขาจะมีความคิดในแบบนั้นน้อย
  เรือนชะตาเมอร์ริเดียนที่ 4 หมายถึง อุดมการณ์และการตัดสินใจ (การตัดสินใจขึ้นอยู่กับสิ่งใด)
 5. ในแต่ละวันที่ใกล้เคียงกันในเวลาเดียวกันจะมีตำแหน่งดาวใกล้เคียงกัน แต่จะมีดวงจันทร์ที่ตำแหน่งดาวเคลื่อนที่ไปมาก จะทำให้เราได้เลือกวันจากตำแหน่งของดวงจันทร์ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนได้
 6. เมื่อคลิกที่ดวงจันทร์ โปรแกรมจะแสดงเรือนชะตาจันทร์ ซึงในแต่ละวันจะแตกต่างกัน ทำให้เรือนชะตาจันทร์เป็นเรือนชะตาที่ใช้เลือกวันที่เหมาะสมได้ดี โดยเรือนชะตาจันทร์จะบอกถึงลักษณคู่ครองและลักษณะทางอารมณ์ของเขาได้ เบื้องต้นเราอาจจะเน้นดูที่เรือนที่ 1, 12, 2, 3, 4 ก็ได้
  เรือนชะตาจันทร์ที่ 1 หมายถึง ลักษณะของคู่ครองโดยทั่วไปที่เขาต้องการ
  เรือนชะตาจันทร์ที่ 12 หมายถึง ลักษณะของคู่ครองโดยทั่วไปที่เขาต้องการ แต่เก็บซ่อนไว้
  เรือนชะตาจันทร์ที่ 2 หมายถึง ลักษณะทางการเงินของคู่ครองที่เขาต้องการ
  เรือนชะตาจันทร์ที่ 3 หมายถึง ลักษณะทางความสามารถของคู่ครองที่เขาต้องการ
  เรือนชะตาจันทร์ที่ 4 หมายถึง ลักษณะทางอุดมการณ์ของคู่ครองที่เขาต้องการ
 7. เมื่อคลิกที่ดวงอาทิตย์ โปรแกรมจะแสดงเรือนชะตาอาทิตย์ ซึ่งในช่วงวันที่ใกล้เคียงกันเรือนชะตานี้จะมีตำแหน่งดาวที่ไม่ได้แตกต่างมากนักยกเว้นดวงจันทร์ เพราะเคลื่อนที่เร็วกว่าดาวดวงอื่น เรือนชะตานี้จะเป็นเรือนที่บอกถึงภาพลักษณ์ของเขา เรือนที่สังเกตเห็นได้เด่นชัดจะเป็นเรือนที่ 1, 12, 4, 10, 8
  เรือนชะตาอาทิตย์ที่ 1 หมายถึง ภาพลักษณ์โดยทั่วไป
  เรือนชะตาอาทิตย์ที่ 12 หมายถึง ภาพลักษณ์โดยทั่วไปที่เก็บซ่อนไว้
  เรือนชะตาอาทิตย์ที่ 10 หมายถึง ภาพลักษณ์ในการทำงาน
  เรือนชะตาอาทิตย์ที่ 8 หมายถึง ภาพลักษณ์ที่ไม่มี
  เรือนชะตาอาทิตย์ที่ 4 หมายถึง แนวทางในการดำเนินชีวิต (การตัดสินใจเลือกให้กับร่างการและภาพลักษณ์)
 • เรือนชะตาจะแบ่งเป็น 12 เรือนเท่าๆ กัน ตำแหน่งดาวในเรือนชะตาว่าดาวนั้นอยู่เรือนไหนจะเป็นตัวบอกว่าดาวดวงนั้นมีทิศทางหรือทำมุมกับบุคคลนั้น ณ เวลาเกิดอย่างไร
 • การตีความนั้นใช้เพียงความหมายของเรือนชะตาผสมกับความหมายดาวที่อยู่ในเรือนนั้น
 • ดูดวงดาวโดยรวมในช่วงเวลานั้นว่ามีดาวดวงใดมีอิทธิพลต่อกันมากเป็นพิเศษบ้าง
 • วิเคราะห์ดูดาวที่สำคัญว่าช่วง ณ เวลานั้นมีดาวใดเด่นและด้อยบ้าง
 • ดาวที่มีอิทธิพลต่อดวงอาทิตย์และจุดเจ้าชะตามากจะส่งผลต่อเงื่อนไขของชีวิตนั้น ๆ
 • อย่าเพ่งเล็งดาวรองมากเกินไปเพราะจะทำให้มองข้ามดาวหลักที่สำคัญได้
 • อย่ายึดถือตามดวงของตนเองเป็นหลักมากเกินไป เพราะจะเป็นการให้ฤกษ์ที่มีอคติ
 • ดาวที่อยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนและเรือนชะตาลัคนาคนละเรือนกันให้พิจารณามากเป็นพิเศษ
 • ฤกษ์ที่ให้จะต้องมีการคำนึงถึงเพศของเด็กด้วย ซึ่งจะต้องให้มีความคิดเหมาะสมกับเพศของเด็ก
 • ดาวทุกดวงทีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและการมีอิทธิพลของดาวนั้นด้วยว่ามากน้อยแค่ไหน
 • ไม่มีฤกษ์ใดที่ดีที่สุด เพราะขึ้นอยู่กับความต้องการของพ่อแม่มากกว่า ซึ่งแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ดูเพิ่มเติม

Share :