เพศวิถีเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งที่เราสามารถอธิบายได้ว่ามาจากอิทธิพลของดาว ถ้าหากเราเข้าใจว่าดวงดาวกำหนดรูปแบบความคิดของมนุษย์แล้วเราจะเข้าใจได้ว่าเพศวิถีก็เป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้เกิดจากกรรมแต่อย่างใด

ความหลากหลายทางเพศนี้มีทั้งในเพศชายและหญิงด้วย เพราะแต่ละคนยังมีความเป็นชายและหญิงในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากตำแหน่งของดาวในดวงชะตานั้นแตกต่างกันออกไป ดาวที่ส่งผลถึงเรื่องเพศโดยตรงคือดาวอีรอส (Eros) ทุกคนย่อมมีอยู่ในดวงชะตา แต่ละคนก็จะมีความคิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเพศที่แตกต่างกัน เช่น

  • ดาวอีรอสอยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนเรือนที่ 8 ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นไม่ต้องการคิดถึงเรื่องที่เกียวกับเพศ
  • ดาวอีรอสอยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์เรือนที่ 8 ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นไม่ต้องการมีภาพลักษณ์ที่เกียวกับเพศ
  • ดาวอีรอสอยู่ในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนเรือนที่ 1 ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นต้องการคิดถึงเรื่องที่เกียวกับเพศ
  • ดาวอีรอสอยู่ในเรือนชะตาอาทิตย์เรือนที่ 1 ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นต้องการมีภาพลักษณ์ที่เกียวกับเพศ
  • ดาวเนปจูนมีตำแหน่งสัมพันธ์กับดาวอีรอสมาก ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นคิดว่าเรื่องที่เกียวกับเพศควรจะปฏิเสธหรือไม่มี (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งดาวในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนด้วย)
  • ดาวยูเรนัสมีตำแหน่งสัมพันธ์กับดาวอีรอสมาก ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นคิดว่าเรื่องที่เกียวกับเพศควรจะแปลก (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งดาวในเรือนชะตาเมอร์ริเดียนด้วย)

นอกจากดาวอีรอสแล้วยังมีดาวหลักที่จะส่งผลถึงการแสดงออกทางเพศด้วยนั่นคือ ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์, ดาวศุกร์, ดาวอังคาร

ดวงอาทิตย์ หมายถึง ภาพลักษณ์ไม่ได้ส่งผลถึงเรื่องทางเพศโดยตรง แต่ส่งผลถึงความคิดต่อภาพลักษณ์ของตนเอง ดวงจันทร์ หมายถึง ความอ่อนไหว (ดาวเพศหญิง) ดาวศุกร์ หมายถึง ความชอบ, ความนุ่มนวล (ดาวเพศหญิง) ดาวอังคาร หมายถึง ความกระตือรือร้น, (ดาวเพศชาย) หากดาวเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่รุนแรงกับจุดเมอร์ริเดียนหรือลัคนาแล้วจะส่งผลถึงความต้องการหรือความชอบในเพศชายแลเพศหญิงที่มากขึ้นด้วย แต่การที่จะมีความเป็นเพศใดเพศหนึ่งนั้นจะต้องดูภาพรวมของดวงชะตาด้วยว่ามีดาวใดมาถ่วงหรือมาเสริมด้วย

นอกจากนี้ยังมีดาวพระเคราะน้อยอื่นอีกที่เป็นส่วนเสริมความเป็นเพศอีก เช่น ความโกรธ, ความอิจฉา, ความไพเราะ, ความเถื่อน, การโจมตี, ความรัก

เมื่อเราได้เข้าใจถึงอิทธิพลของดาวต่อมนุษย์อย่างแท้จริงแล้ว เราจะเข้าใจได้ว่าความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้

Share :