1. โหราศาสตร์แบบเก่ามักจะใช้ตำแหน่งดาวตามปฏิทินหรือโปรแกรคำนวณ แต่โหราศาสตร์ทำนายความคิดนี้ใช้ตามโหราศาสตร์สากล คือ ใช้ดาวจริงตามท้องฟ้าที่น่าซ่าคำนวณ ซึ่งระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่นั้นดาวบางดวงมีตำแหน่งที่แตกต่างกันอย่างมาก ถ้าคิดว่ามีอิทธิพลต่อมนุษย์ควรจะต้องใช้ตำแหน่งตามดาวจริงจึงจะถูกต้อง
  2. โหราศาสตร์แบบเก่ามักจะมีคำทำนายแบบเหมารวมดีหรือไม่ดีไปเลย ซึ่งจะทำให้เรากลัว หรือหากทำนายว่าดีจะดีเกินจริง จนเป็นสิ่งที่จะต้องเชื่อมากกว่าที่จะเข้าใจว่าดีไม่ดีอย่างไร การที่โหราศาสตร์แบบเก่ามีคำทำนายเช่นนั้น เพราะสมัยก่อนมนุษย์ยังไม่เข้าใจถึงความหลากหลายทางความคิดได้ดีพอ คำทำนายจึงเป็นแบบกว้าง ๆ และมักจะแบ่งคำทำนายว่าดีและไม่ดีเพื่องให้ง่ายต่อการทำนาย แต่ในโหราศาสตร์ทำนายความคิดมีความหมายที่เจาะจง รู้ได้ว่านิสัยที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความคิดแบบไหน และส่งผลดีผลเสียอย่างไร การทำนายจะต้องมีการวิเคราะห์เป็นจุด ๆ และเทียบกับภาพรวม เป็นลักษณะของความเข้าใจมากกว่าที่จะให้เชื่อไปเลย ซึ่งการที่จะบอกว่าดวงดีหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วย เพราะแต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับความหลากหลายทางความคิดของมนุษย์
  3. โหราศาสตร์แบบเก่ามีการใช้ดาวน้อยดาวแต่ละดวงจึงมีความหมายหลายอย่าง ดาวดวงเดียวทำนายได้มากมาย ซึ่งจริงๆ แล้วมักจะผิดเพราะความหมายที่เอามาใช้เป็นความหมายของดาวอื่นที่ไม่ได้ใช้เอามาใช้แทน แต่ที่โหราศาสตร์แบบเก่าอาจจะยังทำนายได้แม่นอยู่อาจจะเป็นเพราะการใช้ญาณหรือประสบการณ์ แต่โหราศาสตร์ทำนายความคิดไม่จำเป็นต้องมีชั่วโมงบินมากเพราะคำทำนายมันเจาะจงอยู่แล้ว โหราศาสตร์แบบเก่าจึงทีการยึดติดกับผู้ทำนายมากกว่า คนเขียนคนแรกได้เปรียบคนจะเชื่อได้ง่ายกว่า แต่โหราศาสตร์ทำนายความคิดยึดเพียงหลักการไม่จำเป็นต้องยึดติดกับผู้ทำนาย และมีการค้นพบดาวใหม่อยู่เรื่อย ๆ
  4. โหราศาสตร์แบบเก่ามักจะใช้วันในการทำนายด้วย วันที่ผมกล่าวถึงนั้นคือวันทั้ง 7 นั่นเอง (วันอาทิตย์ ถึง วันเสาร์) ซึ่งที่มาของวันทั้ง 7 มาจากสมัยก่อนมนุษย์มีความเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ดาวที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีด้วยกัน 7 ดวง คือ ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์, ดาวพุธ, ดาวอังคาร, ดาวศุกร์, ดาวพฤหัส และดาวเสาร์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ในสัปดาห์หนึ่งจึงมี 7 วัน ภายหลังกาลิเลโอได้พิสูจน์มาแล้วว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล และเรายังค้นพบดาวดวงอื่นอีกมากมาย ฉะนั้นชื่อของวันไม่มีผลใด ๆ ต่อดวงชะตา เพราะเป็นการตั้งขึ้นมาตามการมองเห็นดาวแค่ 7 ดวงเท่านั้น ผมยังไม่เห็วว่าระยะเวลา 7 วันเป็นรอบของอะไรนอกจากการหมุดรอบตัวเองของโลก 7 รอบแล้วนับใหม่ โหราศาสตร์สากลในต่างประเทศก็ทำนายตามดาวในดวงชะตามากกว่าที่จะมาดูว่าเกิดวันอะไร แต่เนื่องจากเราได้ใช้ชื่อวันทั้ง 7 นี้มานานมากแล้วเราจึงคิดว่ามันมีความสำคัญ
Share :