ในอดีตเทคโนโลยียังไม่สูงเท่าในปัจจุบันโหราศาสตร์จึงมีการนำดาวมาใช้ทำนายที่น้อย โดยจะเป็นเฉพาะดาวที่มีขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันมนุษย์ค้นพบดาวในจักรวาลมากมาย นั่นหมายความว่ายังมีดาวอื่นอีกที่เรายังไม่ได้นำมาทำนาย ถ้าหากเราไม่สนใจที่จะนำดาวที่ค้นพบใหม่มาทำนาย เท่ากับเราคิดว่าโหราศาสตร์เป็นเพียงวัฒนธรรมหรือศิลปอย่างหนึ่งเท่านั้น เพราะบนหลักการทางวิทยาศาสตร์ดาวพระเคราะห์น้อยอื่นก็เป็นดาวเช่นเดียวกัน เปรียบเทียบได้กับการโยนก้อนหินลงในน้ำก้อนหินทุกก้อนเมื่อตกลงในน้ำย่อมทำให้ผิวน้ำกระจายได้เหมือนกัน แต่กระจายมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดและแรงที่โยนลงไปในน้ำ คุณจะไม่สามารถที่จะยกเว้นไม่ให้ก้อนหินก้อนใดก้อนหนึ่งเมื่อถูกโยนลงน้ำแล้วไม่เกิดการกระจายของน้ำได้ เช่นเดียวกับโหราศาสตร์ ถ้าหากว่าคุณปฏิเสธว่าดาวดวงอื่นที่ไม่มีในตำราโบราณไม่สามารถนำมาใช้ได้ก็เท่ากับว่าคุณไม่ต้องการให้โหราศาสตร์เป็นวิทยาสาสตร์หรือเป็นความจริง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ของแต่ละคนด้วย โดยโหราศาสตร์ที่เราค้นพบนี้สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนมีอุดมการณ์ในแบบใดด้วย

ดาวพระเคราะห์น้อยจะมีความหมายที่แตกต่างจากดาวเคราะห์ทั่วไป หากได้นำมาใช้จะพบว่าความหมายของดาวเคราะห์บางความหมายที่เราใช้อยู่กันนั้นเป็นความหมายที่ผิด ความหมายนั้นเป็นความหมายของดาวพระเคราะห์น้อยที่เรายังไม่ได้นำมาทำนาย ดาวพระเคราะห์น้อยต่าง ๆ จึงมีประโยชน์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของการทำนายได้ดีด้วย

Share :