ระบบเรือนชะตาของโหราศาสตร์ยูเรเนียนนั้นมีหลักการที่ดีและนำมาใช้ได้จริง การแยกเรือนชะตาเป็นหลายเรือนชะตาทำให้เห็นถึงมุมมองของความคิดของมนุษย์ในรูปแบบที่ละเอียดซับซ้อนยิ่งขึ้น ดีกว่าโหราศาสตร์สากลในแบบดั่งเดิมจะใช้เรือนเดียวซึ่งนำมาใช้กับความเป็นจริงได้ยาก

อัลเฟรด วิตเตอร์ ชาวเยอรมันได้พิสูจน์และแยกให้เห็นว่าจะต้องแยกเรือนชะตาเมอร์ริเดียนและเรือนชะตาลัคนาออกจากกัน ซึ่งหมายถึงความคิดที่แท้จริงและความคิดต่อผู้อื่น หากมีการใช้เพียงเรือนเดียวจะไม่สามารถทำให้โหราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ได้ เพราะหากผู้ใดมีเรือนชะตาเมอร์ริเดียนและเรือนชะตาลัคนาที่แตกต่างกันมากแล้ว ความคิดที่แท้จริงและการแสดงออกจะไม่ตรงกัน การใช้เรือนชะตาเดียวไม่สามารถแยกแยะออกได้ โหราศาสตร์สากลแบบดั่งเดิมจึงมีการใช้มุมสัมพันธ์เพิ่มเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการทำนายได้มากยิ่งขึ้น

เมื่อเราได้นำระบบเรือนชะตาของวิตเตอร์มาใช้แล้ว ผมมีความเห็นว่ามุมสัมพันธ์มีรูปแบบการใช้งานที่ซ้อนกับระบบเรือนชะตาของวิตเตอร์ เพราะเรือนชะตานั้นเป็นเรือนชะตาแบบเรือนเท่ามี 12 เรือน เปรียบเสมือนว่ามีมุมสัมพันธ์ในทุกเรือนชะตาทั้ง 12 เรือน ยกตัวอย่างเช่น มีดวงอาทิตย์เล็งจุดเมอร์ริเดียน หากจะตีความตามมุมสัมพันธ์ก็ตีความตามตำแหน่งคือ ดวงอาทิตย์เล็งจุดเมอร์ริเดียน ซึ่งความหมายของแต่ละตำราค่อนข้างมีความคลุมเครือมาก แต่หากตีความตามระบบเรือนชะตาแล้วพบว่าดวงอาทิตย์สามารถอยู่ได้ทั้งเรือนที่ 3 หรือ 4 ซึ่งความหมายแตกต่างกันเห็นได้ชัด และหากดวงอาทิตย์เล็งโดยห่างออกมา 15 องศา มักจะไม่มีการใช้มุมสัมพันธ์มาตีความแล้ว ราวกับว่าดวงอาทิตย์นั้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตาแล้ว แต่ระบบเรือนชะตายังสามารถตีความได้อยู่ เพียงแต่อิทธิพลจะน้อยกว่าตำแหน่งที่อยู่ใกล้เส้นแบ่งเรือนที่ 3 และ 4 หมายความว่า ระบบเรือนชะตาสามารถบอกความจริงได้มากกว่า

มุมสัมพันธ์จึงควรจะใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งเท่านั้น เช่น ดวงอาทิตย์เล็งจุดเมอร์ริเดียน หมายความว่า ดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อจุดเมอร์ริเดียนมาก แต่ยังตีความที่ชัดเจนไม่ได้ เพราะเราต้องดูว่าดวงอาทิตย์นั้นอยู่ในเรือนที่ 3 หรือ 4

ส่วนเรื่องความหมายของเรือนชะตาที่มีความแม่นยำกว่าเพราะเราสามารถสังเกตลักษณ์นิสัยของมนุษย์ และคาดการณ์ว่าดาวแต่ละดวงจะอยู่ในเรือนชะตาใดได้บ้างอย่างค่อนข้างแม่นยำ

Share :