เรือนชะตาโลก ตามหลักการแล้วเรือนชะตาโลกก็คือจักรราศีนั่นเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 12 ราศี หรือ 12 เรือนเช่นเดียวกัน เพียงแต่จะเป็นการทำนายในส่วนของกระแสสังคมหรือเรื่องทั่ว ๆ ไป เราจะสามารถดูได้ว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นมีกระแสสังคมเป็นอย่างไร เราจะสามารถรู้เท่าทันความเป็นไปของโลกได้ และเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้นตามอิทธิพลของดาว

จุุดเริ่มต้นราศีเมษจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรือนชะตาโลกเรือนที่ 1 และเรียงลำดับไปจนครบ 12 ราศี ซึ่งจะได้ 12 เรือน เรือนที่ 1 หมายถึง ความต้องการของสังคมโดยทั่วไป เรือนที่ 2 หมายถึง ความต้องการทางการเงินของสังคม เรือนที่ 3 หมายถึง วิธีการหรือความสามารถของสังคม เรือนที่ 4 หมายถึง อุดมการณ์ของสังคม เรือนที่ 5 หมายถึง นิยามทางความรักของสังคม เรือนที่ 6 หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้อื่นของสังคม เรือนที่ 7 หมายถึง ความสัมพันธ์กับผู้อื่นของสังคม เรือนที่ 8 หมายถึง สิ่งที่สังคมไม่ต้องการ เรือนที่ 9 หมายถึง ความสนใจของสังคม เรือนที่ 10 หมายถึง กิจกรรมหรืองานของสังคม เรือนที่ 11 หมายถึง ความคิดต่อเพื่อนของสังคม เรือนที่ 12 หมายถึง ความต้องการของสังคมโดยทั่วไปที่อยู่เบื้องหลัง

ดาวหลักที่มีอิทธิพลต่อเรือนชะตาโลกมากในขณะนี้

2011 - 2025
Neptune Neptune อยู่ในเรือนที่ 12 สังคมต้องการปฏิเสธในเรื่องทั่ว ๆ ไป แต่เก็บไว้ภายใน

2026 - 2039
Neptune Neptune อยู่ในเรือนที่ 1 สังคมต้องการปฏิเสธในเรื่องทั่ว ๆ ไป

1926 - 2048
Eris Eris อยู่ในเรือนที่ 1 สังคมต้องการความขัดแย้งหรือตรงข้ามในเรื่องทั่ว ๆ ไป

2008 - 2024
Pluto Pluto อยู่เรือนที่ 10 สังคมต้องการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง, สังคมเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ทำอยู่

1992 - 2018
Salacia Salacia อยู่เรือนที่ 12 สังคมต้องการการใช้ความรู้สึก แต่เก็บไว้ภายใน

2018 - 2042
Salacia Salacia อยู่เรือนที่ 1 สังคมต้องการการใช้ความรู้สึก

Share :