ฤกษ์คลอดบุตร

ดวงชะตาเป็นเช่นใด ผู้นั้นย่อมมีความคิดเป็นเช่นนั้น การดำเนินชีวิตของแต่ละคนถูกกำหนดตามดวงของแต่ละคน ดวงจะมีผลถึง 70% สิ่งแวดล้อมมีผล 30% นิสัยแต่ละคนไม่ใช่พรหมลิขิต มีหลักการที่พิสูจน์ได้ เช่น ดวงอาทิตย์ หมายถึง ตนเอง ตำแหน่งดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันจะทำให้แต่ละคนคิดถึงตนเองแตกต่างกัน (ดูเพิ่มเติมได้ที่ ฤกษ์คลอดบุตรตามช่วงเวลา) ส่วนดวงจันทร์ หมายถึง ผู้อื่น ตำแหน่งดวงจันทร์ที่แตกต่างกันจะทำให้แต่ละคนคิดถึงผู้อื่นหรือคล้อยตามผู้อื่นแตกต่างกัน และยังมีดาวอื่นอีกมากมาย ดวงดาวต่าง ๆ จะมาผสมผสานกันจนเป็นอุปนิสัยของมนุษย์ที่แตกต่างกัน

การเลือกฤกษ์คลอดที่ถูกต้องจะดูเพียงจากวันดีหรือไม่ดีนั้นไม่ได้เป็นการเลือกฤกษ์คลอดที่ดีที่สุด เพราะในแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวันดวงดาวก็มีตำแหน่งที่แตกต่างกันไป และควรจะใช้ดาวที่สำคัญให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะดาวทุกดวงในจักรวาลมีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งหมด

การคลอดบุตรควรอยู่ในวินิจฉัยของแพทย์เพื่อความปลอดภัยของแม่และบุตร ฤกษ์คลอดที่กำหนดให้นี้จะอยู่ภายใต้ช่วงเวลาที่แพทย์กำหนดมาให้

ฤกษ์ที่กำหนดให้นั้นใช้ตามตำแหน่งดวงดาวจริงบนท้องฟ้าหลายดวงจึงมีความละเอียดและแม่นยำมาก

สิ่งที่ต้องการ

  1. วันเดือนปีเกิด เวลาเกิดที่แน่นอน สถานที่เกิด ของบิดามารดา
  2. ช่วงเวลาที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเหมาะสม
  3. เพศของเด็กในครรภ์

การคำนวณฤกษ์จะใช้จากดาวจำนวนไม่ต่ำกว่า 30 ดวง โดยจะยึดหลักตามความต้องการของพ่อแม่ และให้มีอุปนิสัยเหมาะสมกับเพศของเด็ก โดยจะมีให้เลือกประมาณ 3 - 4 ฤกษ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งดวงดาวใน ณ ขณะนั้นด้วย ในการหาฤกษ์แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 5 -7 วัน มีรายงานตำแหน่งดาวของฤกษ์คลอดให้ [ตัวอย่างรายงาน คลิกดูที่นี่]

ติดต่อ ศุภกิจ โทร 085-676-6005
ค่าบริการ 3,000 บาท

ดูเพิ่มเติม