ดวงชะตาเป็นเช่นใด ผู้นั้นย่อมมีความคิดเป็นเช่นนั้น การดำเนินชีวิตของแต่ละคนถูกกำหนดตามดวงของแต่ละคน ดวงดาวแต่ละดวงจะบอกถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป ดาวแต่ละดวงมีความหมายเฉพาะเจาะจง ทุกคนจะได้รับอิทธิพลของดาวเหมือนกัน แต่จะนำมาใช้ได้ไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เกิด

ฤกษ์คลอดบุตรที่ดี คือ ฤกษ์ที่ทำให้เด็กที่เกิดมามีอุปนิสัยที่สามารถเข้ากับพ่อแม่ได้ และพ่อแม่มีความเข้าใจในลักษณะและอุปนิสัยของเด็กที่เกิดมาตามฤกษ์นั้น ทุกฤกษ์จะได้รับอิทธิพลจากดาวทุกดวงเหมือนกัน แต่ความเข้มข้นไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดและสถานที่เกิดด้วย

ฤกษ์คลอดบุตรไม่ได้กำหนดให้บุคคลนั้นมีฐานะแบบใดโดยตรง แต่เป็นการกำหนดอุปนิสัยหรือบุคลิกที่จะนำไปสู่ลักษณะที่ต้องการในภายหน้า ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งฤกษ์คลอดบุตรจะส่งผลถึงอุปนิสัยทางเพศด้วย โดยการเลือกฤกษ์คลอดบุตรที่ดีจะต้องคำนึงถึงนิสัยให้สอดคล้องกับเพศสภาพด้วย

ตามที่เราได้ทำการศึกษาทางโหราศาสตร์โดยใช้ดาวมากกว่า 60 ดวง เราพบว่าลักษณะอุปนิสัยและความคิดของแต่ละคนถูกกำหนดรูปแบบไว้ตามตำแหน่งดาวในดวงชะตา (การศึกษาอ่านรายละเอียดได้จากบทความในเว็บนี้) ความแตกต่างของอุปนิสัยมีความแตกต่างกันได้ในระดับนาที ฤกษ์คลอดบุตรที่เลือกเฉพาะวันนั้นได้แค่การกำหนดภาพลักษณ์และอารมณ์เท่านั้น เพราะเวลาเกิดจะเป็นการกำหนดตัวตนที่แท้จริงของเขา

หลักการเข้าใจง่าย ๆ คือ ดาวอะไรเด่นบุคลนั้นจะคิดถึงเรื่องนั้นเยอะกว่าคนที่ไม่เด่น เช่น ดวงอาทิตย์เด่นก็จะคิดถึงเรื่องของตนเองมาก, ดวงจันทร์เด่นบุคคนนั้นก็จะคิดถึงเรื่องของผู้อื่นมาก

ฤกษ์ที่ให้นี้เป็นการคำนวนจากดาวเคราะและดาวพระเคราะห์น้อยเพียง 11 ดวง (ดาวจริง ๆ มีเป็นแสน) ตามหลักการที่เราได้วิจัยมา โดยแบ่งเป็นรายชั่วโมง แสดงลักษณ์ทางความคิดและอุปนิสัยเคร่า ๆ (อุปนิสัยบางอย่างที่แสดงไว้มีมากนั้น อาจจะเก็บไว้ภายในหรือใช้กับคนสนิทเท่านั้นหรือเปิดเผยเป็นปกติก็ได้) โดยสามารถเลือกเวลาแต่ละช่วงระหว่างช่วงเวลามาเทียบกัน เช่น คลอดเวลา 6:40 ก็ให้ดูเปรียบเทียบช่วงเวลา 6:00 และ 7:00 เป็นต้น

การเลือกวันเป็นการเลือกลักษณะของคู่ครองและอารมณ์โดยจะต้องดูจากเรือนชะตาจันทร์ ซึ่ง ณ ขณะนี้ผมยังไม่ได้ทำตารางไว้ให้ หากต้องการความละเอียดให้ผูกดวงดูเองก่อนที่ Birth Chart

การเลือกสัปดาห์หรือเดือนเป็นการเลือกภาพลักษณ์ซึ่งส่งผลต่การดำเนินชีวิตและอาชีพได้ โดยดูได้จากเรือนชะตาอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เคลี่อนที่เพียงวันละ 1 องศา ทำให้ภาพลักษณ์ในวันที่ใกล้เคียงกันไม่ได้เปลี่ยนแปลง นอกจากจะมีดาวที่ข้ามเรือนพอดีจะมีความแตกต่างกันมากได้

ฤกษ์คลอดบุตรที่ให้ในเว็บนี้เป็นฤกษ์ที่ใช้กับบุตรที่จะเกิดในประเทศไทยเท่านั้น

ฤกษ์คลอดบุตร เดือน มกราคม 2018
เลือกวัน (เลือกภาพลักษณ์)
เลือกเวลา (เลือกความคิด) : วันที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

ฤกษ์คลอดบุตร เดือน กุมภาพันธ์ 2018
เลือกวัน (เลือกภาพลักษณ์)
เลือกเวลา (เลือกความคิด) : วันที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

ฤกษ์คลอดบุตร เดือน มีนาคม 2018
เลือกวัน (เลือกภาพลักษณ์)
เลือกเวลา (เลือกความคิด) : วันที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


ดูเพิ่มเติม

Share :