ฤกษ์คลอดบุตร เดือน กุมภาพันธ์ 2018

เลือกแสดงตามวัน
คะแนนสีเทาคือส่วนที่เก็บซ่อนไว้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 12345678910111213141516171819202122232425262728

ความอ่อนไหว

ภาพลักษณ์ที่อ่อนไหว

ความเข้มแข็ง

ภาพลักษณ์ที่เข้มแข็ง

การมองโลกในแง่ดี

ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นคนที่ง่าย

ความรอบคอบ

ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นคนที่ยาก

ความคุ้นเคย

ภาพลักษณ์ที่ดูสนิทสนม

การปรับตัว

ภาพลักษณ์ที่ดูมีการปรับตัว

ความแปลก

ภาพลักษณ์ที่ดูมีเอกลักษณ์ แตกต่าง

การกระตุ้น

ภาพลักษณ์ของคนที่มีไฟ

การเอาชนะ

ภาพลักษณ์ของคนที่เอาชนะ

การต่อสู้

ภาพลักษณ์ของนักต่อสู้ (เอาเรื่อง)

ความไว้ใจ

ภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือ

ทักษะ

ภาพลักษณ์ที่ดูมีความชำนาญ