ดูดวงลูกในอนาคต

รับดูดวงเพื่อค้นหาตัวตนให้ลูกหรือดูดวงลูกในอนาคตโดยใช้โหราศาสตร์สากลใช้ดาวจริงมากกว่า 50 ดวง

ข้อมูลที่ต้องการในการค้นหาตัวตนให้บุตร

  • วัน, เวลาเกิด, จังหวัดที่เกิด ของบุตร
  • วัน, เวลาเกิด, จังหวัดที่เกิด ของพ่อและแม่
  • เพศของบุตร

สิ่งที่ได้จากการดูดวงลูกจาก Power of Fortune

  • ใช้ดาวจริงมากกว่า 50 ดวง (ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ Birthchart)
  • อธิบายถึงอุปนิสัยของเขา ซึ่งจะสามารถคาดการณ์อนาคตได้
  • ดูแบบแยกหลายเรือนชะตา เช่น ตัวตนที่แท้จริง และภาพลักษณ์
  • บอกจุดเด่นและจุดด้อยของบุตร
  • ลักษณะของคู่ครองที่เขาต้องการ
  • เปรียบเทียบได้ว่าเขามีส่วนใดที่เหมือนหรือต่างและการเข้ากันได้กับพ่อแม่
  • แนวทางการการแก้ไขดวงชะตาของบุตร

อธิบายลักษณะอุปนิสัยให้ทางโทรศัพท์ กรุณาเตรียมสมุดจดหรือเครื่องบันทึกเสียงไว้ได้ครับ

ใช้เวลาในการวิเคราะดวงก่อนอธิบาย 24 – 48 ชั่วโมง

คุณสามารถทดสอบความแม่นยำโดยทดลองดูดวงของคุณได้ก่อนตัดสินใจ

ดูดวงโดยคุณเล้ง Power of Fortune โดยศึกษาโหราศาสตร์มามากว่า 10 ปี จนประยุกต์มาเป็น “โหราศาสตร์ทำนายความคิด”

line id : poweroffortune
โทร : 0856766005

ค่าบริการดูดวง 1,000 บาท