ดาว Ixion กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ในการอธิบายลักษณะของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นั้น ผู้อ่านสามารถย้อนไปอ่านความหมายของเรือนชะตาชะตาโลกแต่ละเรือนได้ เพื่อจะได้เห็นถึงลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีความสอดคล้องกับความหมายของเรือนชะตาโลก

ปี ค.ศ. 1776 เกิดสงครามปฏิวัติอเมริกา (American Revolution) ถือเป็นเหตุการณ์การปฏิวัติทางอำนาจการปกครองครั้งใหญ่ที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน ในช่วงที่อเมริกาอยู่ในการปกครองของอังกฤษนั้น ดาว Ixion ยังอยู่ในเรือนชะตาชะตาโลกที่ 9 ซึ่งเรือนชะตาชะตาโลกที่ 9 หมายถึง สิ่งที่ประชาชนทำ/ต้องทำต่อผู้ปกครอง, ผลที่ผู้ปกครองได้รับจากประชาชน ซึ่ง “สิ่ง” ที่ว่านั้นก็คือ “อำนาจ” นั่นเอง ตีความได้ว่า ประชาชนต้องทำสิ่งใด ๆ เพื่อความมีอำนาจของผู้ปกครอง หรือสิ่งทั้งหลายที่ประชาชนทำนั้นส่งผลให้ผู้ปกครองต้องใช้อำนาจกับประชาชน หรือประชาชนทำสิ่งใด ๆ เพื่อท้าทายอำนาจของผู้ปกครอง ดังที่เราจะเห็นได้ว่าอเมริกานั้นตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ประชาชนต้องทำเพื่อประเทศอังกฤษเพราะมีอำนาจมากกว่า แต่ในทางกลับกันสิ่งที่ประชาชนอเมริกาทำนั่นก็คือการท้าทายอำนาจของประเทศอังกฤษด้วยเช่นกัน เพราะ Ixion ในเรือนชะตาโลกที่ 9 ย่อมหมายถึง การที่ผู้ปกครองต้องใช้อำนาจต่อสิ่งที่ประชาชนทำ

เมื่อ Ixion ข้ามจากเรือนชะตาโลกที่ 9 ไป 10 จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจครั้งใหญ่ จากการที่ผู้ปกครองนั้นมีอำนาจ กลายเป็นอำนาจมาอยู่ที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ในทันที ดังหลักทฤษฎีเรือนชะตาที่ว่า เรือนซีกซ้าย คือ ภายใน (ตนเอง) และเรือนซีกขวา คือ ภายนอก (ผู้อื่น) เมื่อดาว Ixion เข้ามาอยู่เรือนชะตาชะตาโลกที่ 10 ซึ่งเป็นเรือนซีกซ้ายเรือนแรก จึงหมายถึงการเปลี่ยนมือของอำนาจจากผู้อื่นของประชาชน ซึ่งในที่นี้ก็คือผู้ปกครอง กลายมาเป็นอำนาจอยู่ในมือของประชาชน หากตีความตามหลักการก็คือ ประชาชนทำให้เกิดอำนาจเป็นของตนเอง, ประชาชนมีอำนาจในการทำสิ่งใด ๆ, การมีอำนาจเป็นผลหรือจุดมุ่งหมายของประชาชน ดังนั้นแล้วจึงทำให้เกิดสงครามปฏิวัติอเมริกา ในปี ค.ศ. 1776

ผ่านมาเพียงไม่กี่ปีก็เกิดเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) ขึ้นมาอีกในปี ค.ศ. 1789 ซึ่งเหตุการนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ดาว Ixion ยังอยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 10 อยู่ ซึ่ง Ixion ก็ให้ผลเช่นเดียวกันก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจการปกครองขึ้นมาอีกครั้งใหญ่ของโลก

จากที่ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 คือ ประชาชนสร้างอำนาจเป็นของตนเอง หรือประชนทำให้เกิดอำนาจด้วยประชาชนเอง เมื่อ Ixion อยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 10 นั้นอำนาจเป็นสิ่งที่ประชาชนทำให้เกิดขึ้น แต่เมื่อ Ixion โคจรข้ามเรือนชะตาโลกที่ 10 ไปแล้ว นั่นหมายความว่าอำนาจนั้นมีอยู่ในฝ่ายประชาชน แต่อำนาจนั้นไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนจะทำได้ด้วยตนเอง

ต่อจากนั้น Ixion โคจรเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 12 ในช่วงนั้เกิดสงครามสงครามอิสรภาพสเปนอเมริกัน ในช่วงปี ค.ศ. 1808 ถึง 1833 ซึ่งเป็นช่วงที่ดาว Ixion อยู่ตำแหน่งคาบเกี่ยวระหว่างเรือนชะตาโลกที่ 12 กับ ที่ 1 โดยที่ดาว Ixion เข้าสู่เรือนชะตาโลก ในปี ค.ศ. 1819 แล้วหลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1833 จึงเป็นปีที่สิ้นสุดสงครามสงครามอิสรภาพสเปนอเมริกัน โดยอเมริกาสนับสนุนให้ประเทศภายใต้อาณานิคมของสเปนให้ลุกขึ้นต่อต้านสเปนจนในที่สุดประเทศเหล่านั้นก็ได้เป็นเอกราช (ประเทศแถบเมริกาใต้)

เมื่อ Ixion โคจรเข้าเรือนชะตาโลกที่ 1 แล้วหลังจากนั้นประเทศอาณานิคมก็สามารถเป็นเอกราชได้ ดาว Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 1 หมายถึง สิ่งที่ประชาชนต้องการ หรือประชาชนออกไปหาสิ่งนั้น สิ่งนั้นในที่นี้ก็คือ อำนาจ ประชาชนเกิดความต้องการที่จะมีอำนาจหรือต้องแสดงออกถึงความมีอำนาจของตนเอง เมื่อ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 1 สงครามประกาศเอกราชจึงจบลง ซึ่งตรงกับความหมายของ Ixion ในเรือนชะตาโลกที่ 1

และในช่วงที่ Ixion อยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 1 นี้ ก็มีสงครามระหว่างประเทศประเทศเกิดขึ้นอีกหลายประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลาจากปี ค.ศ. 1819 บวกไปอีก 10 -20 ปี (Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 1 ในปี ค.ศ. 1819 และใช้เวลาประมาณ 20 ปีถึงจะออกจากเรือนชะตาชะตาโลกที่ 1) สงครามเหล่านี้ย่อมเป็นอิทธิพลตรงจุดนี้เช่นเดียวกัน เพราะประชาชนต้องการที่จะมีอำนาจจึงต้องต่อสู่เพื่อให้ได้เอกราชเป็นของตนเอง และการที่ Ixion อยู่ในเรือนชะตาโลก ซีกด้านซ้ายที่สุดอย่างเรือนที่ 1 นี้ บ่งบอกให้ทราบด้วยว่า ความต้องการอำนาจนั้นเป็นความต้องการที่เป็นความต้องการของประชาชนหรือคนส่วนใหญ่เอง สงครามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จึงเป็นสงครามที่ประชาชนต้องการเองเพื่อให้ได้อำนาจมาก (ซึ่งจะต่างจากการที่ Ixion อยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 6 กับ 7 ที่ผู้ถืออำนาจนั้นเป็นคนส่วนน้อย หรือผู้ปกครอง ซึ่งผมจะอธิบายต่อไป)

ต่อมา Ixion โคจรเข้าเรือนชะตาโลกที่ 4 ในปี ค.ศ. 1859 ในช่วงที่ Ixion อยู่ในเรือนนี้เกิดสงครามกลางเมืองในหลาย ๆ ประเทศ นั่นก็เพราะเมื่อ Ixion โคจรออกไปอยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 4 มันหมายถึงการที่ อำนาจนั้นหลุดออกจากมือของประชาชนไปสู่คนส่วนน้อย หรือผู้ปกครองนั่นเอง การมีสงครามกลางเมืองหรือสงครามในประเทศนั้นส่งผลให้อำนาจถูกแย่งชิงกลับไปสู่คนส่วนน้อย หรือผู้ปกครองอีกครั้ง แต่ในการที่อำนาจนั้นไปอยู่ในมือของคนส่วนน้อยนั้นก็อาจเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกหรือถูกบังคับให้เลือกก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ

ในปีค.ศ. 1914 ถึง 1918 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นช่วงที่ Ixion เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 6 ซึ่งหมายถึง ผู้ปกครองใช้อำนาจกับประชาชนโดยตรง หรือประชาชนต้องการอำนาจจากผู้ปกครองก็ได้ ในตำแหน่งนี้แสดงให้เห็นว่า ความมีอำนาจที่หลุดออกจากมือของประชาชนแล้วนั้นมาอยู่ในมือของผู้ปกครองอย่างเต็มที่แล้ว เพราะเรือนชะตาโลก คือเรือนภายนอกที่ไกลที่สุด (เช่นเดียวกับ เรือนชะตาโลกที่ 7) ประชาชนจึงเป็นฝ่ายที่ต้องรับกับการใช้อำนาจจากผู้ปกครองอยู่ฝ่ายเดียว ฉะนั้นแล้วสงครามที่เกิดขึ้นในเรือนชะตาโลกที่ 6 นี้จึงเป็นสงครามที่ประชาชนไม่มีอำนาจอยู่จริง ๆ แต่อำนาจนั้นมาจากผู้นำประเทศในเวลานั้น

ในช่วงปีค.ศ. 1917 ถึงปี 1923 เกิดเหตุการณ์การปฏิวัติรัสเซีย (Russian Revolution) การปฏิวัติรัสเซีย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ Ixion อยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 6 และก็จบลงในช่วงที่ Ixion ยังอยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 6 นี้เอง ดังที่กล่าวไปแล้วว่า Ixion ในเรือนนี้คือ อำนาจที่อยู่ในมือคนส่วนน้อย และคนส่วนน้อยหรือผู้ปกครองนี้เป็นผู้ที่ใช้หรือให้อำนาจแก่ประชาชนอีกทีหนึ่ง การปฏิวัติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จึงเป็นลักษณะของการเปลี่ยนมือของผู้ที่ถืออำนาจนั่นเอง ต่างจาก Ixion ที่อยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 1 คือ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอำนาจและสามารถที่จะแสดงอกนาจออกมาได้

ในปี ค.ศ. 1932 เกิดเหตุการณ์การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (Siamese Revolution) ซึ่งยังเป็นช่วงที่ Ixion ยังอยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 6 อยู่แต่ก็ใกล้จะออกจากเรือนนี้เต็มที ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคือเป็นการปฏิวัติที่เป็นการเปลี่ยนมือของผู้ถืออำนาจนั่นเอง แต่ก็มิได้หมายความว่าเป็นเพียงแค่เปลี่ยนคนถืออำนาจเฉย ๆ ระบอบที่ผู้ถืออำนาจเดิมใช้อยู่นั้นก็อาจเปลี่ยนไปได้เช่นกัน ประเด็นหลักของเรือนชะตานี้คือ การเปลี่ยนแปลงผู้ที่ถืออำนาจซึ่งถือว่าเป็นคนส่วนน้อย ประชาชนนั้นเป็นผู้ที่รับอำนาจหรือรับการใช้อำนาจจากผู้ปกครองฝ่ายเดียว และดาว Ixion ในเรือนชะตาโลกที่ 6 นี้ก็บอกให้ทราบว่าในช่วงนี้ประชาชนก็ยังไม่คิดที่จะต้องการอำนาจมาเป็นของตนเองอย่างแท้จริงด้วยเช่นกัน (ตรงข้ามกับ Ixion ในเรือนชะตาโลกที่ 1)

ดาว Ixion โคจรเข้าเรือนชะตาโลกที่ 7 ในปี ค.ศ. 1933 ซึ่ง Ixion ในเรือนชะตาโลกที่ 6 กับ 7 นี้มีความเหมือนและต่างกันคือ เป็นอำนาจที่อยู่ในมือของคนส่วนน้อยเหมือนกัน แต่ต่างกันที่เรือนชะตาโลกที่ 6 คนส่วนน้อยมีอำนาจและเป็นผู้ที่จะให้หรือใช้อำนาจกับประชาชน ส่วนในเรือนชะตาโลกที่ 7 คนส่วนนี้อยนี้มีอำนาจมากจากประชาชนเป็นผู้ให้อำนาจ หรือประชาชนต้องการให้คนส่วนน้อยมีอำนาจ ฉะนั้นแล้วสงครามกลางเมืองจีน (Chinese Civil War) จึงเป็นสงครามที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนมือของอำนาจเช่นเดียวกันกับที่ Ixion อยู่เรือนชะตาโลกที่ 6 แต่ต่างกันคือ ประชาชนก็ต้องการให้คนส่วนน้อยนั้นมีอำนาจด้วยเช่นกัน ในยุคนี้ประชาชนจะมีความคิดว่าอำนาจนั้นควรจะอยู่ที่คนส่วนน้อยหรือคนจำนวนหนึ่งที่ควรจะมีอำนาจ

เราจะสังเกตุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจการปกครองนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อดาว Ixion ข้ามเรือนชะตาไม่ว่าจะเป็นเรือนชะตาใดไปสู่เรือนชะตาใด แต่รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต่างกันไป นั่นก็คือ การข้ามเรือนชะตาของ Ixion ในแต่ละเรือนชะตาโลก นั้นสามารถบอกถึงรูปแบบการปกครองที่จะเปลี่ยนไปได้ด้วย อย่างเหตุการณ์สงครามปฏิวัติอเมริกานั้นเกิดขึ้นในยุคที่ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ซึ่งเรือนที่ 10 (ไม่ว่าจะเป็นเรือนชะตาใด) ก็ถือว่าเป็นลำดับเรือนที่มีอิทธิพลมากของเรือนชะตานั้น ซึ่งเรือนชะตาที่ 10 คือเรือนชะตาที่บอกถึง ผล, งาน หรือการทำเพื่อให้เกิดขึ้น ดาว Ixion ในเรือนชะตาชะตาโลกที่ 10 นี้คือ ประชาชนสร้างอำนาจเป็นของตนเอง หรือประชาชนมีอำนาจในการทำสิ่งใด ๆ หรือประชาชนทำเพื่อความมีอำนาจเป็นของตนเอง ความคิดที่เกิดขึ้นในยุคนั้นจึงทำให้เกิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาชนเป็นใหญ่ การข้ามเรือนชะตาในตอนนั้นจึงทำให้เิกดการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจครั้งใหญ่

หากเทียบกับการที่ดาว Ixion อยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 6 หรือที่ 7 การเปลี่ยนแปลงทางอำนาจนั้นเกิดขึ้นในช่วงยุคที่อำนาจเป็นของคนส่วนน้อย และประชาชนก็ยังไม่มีความคิดที่จะเอาอำนาจมาเป็นของตนเอง (ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลของดาวที่ทำให้ประชาชนยังไม่คิดต้องการเช่นนั้น) การเปลี่ยนแปลงทางอำนาจในยุคนั้นจึงส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองมิได้เปลี่ยนเป็นการปกครงในแบบที่ประชาชนมีอำนาจอย่างแท้จริง เพราะกระแสความต้องการของประชาชนยังไม่คิดที่จะต้องการมีอำนาจจริง ๆ

ในปี ค.ศ. 1939 ถึง 1945 เกิด สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ Ixion ยังอยู่ในเรือนชะตาโลก ที่ 7 ก็เช่นเดียวกันคือ ประชาชนยินยอมมอบให้ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีอำนาจและใช้อำนาจนั้นในการทำสงคราม มิใช่ความต้องการอำนาจของประชาชนโดยส่วนใหญ่จริง ดังเช่นสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ Ixion อยู่เรือนชะตาโลกที่ 1 ที่ประชาชนต้องการที่จะมีอำนาจเป็นของตนเอง สงครามในยุคนั้นจึงเป็นสงครามที่เกิดจากความต้องการอำนาจของประชาชน

ช่วงเวลาที่ Ixion ใกล้จะออกจากเรือนชะตาโลกที่ 7 นั้น ได้เกิดองค์การสหประชาชาติขึ้น หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง ซึ่งองค์กรนี้มีหน้าที่ในการที่จะหยุดข้อขัดแย้งของแต่ละประเทศ เพื่อความสันติสุขของชาวโลก ความคิดที่ทำให้เกิดองค์กรนี้เป็นเพราะ Ixion กำลังจะเข้าเรือนชะตาโลกที่ 8 ในปี ค.ศ. 1965 เพราะเรือนที่ 8 คือ ความไม่ต้องการในสิ่งนั้น เมื่อเป็นเรือนชะตาโลกที่ 8 จึงหมายถึง สิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการ ในที่นี้ก็คือ ประชาชนไม่ต้องการความมีอำนาจอีกต่อไปแล้ว ในช่วงที่ Ixion อยู่ในเรือนนี้ กระแสความไม่ต้องการอำนาจจึงเกิดขึ้นและความขัดแย้งทางอำนาจครั้งใหญ่ ๆ จึงมีน้อยหรือลดลง

ดาว Ixion เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 9 ในเดือน 12 ปี ค.ศ. 1996 ซึ่งเรือนนี้ถือเป็นเรือนสุดท้ายที่ Ixion จะอยู่นอกตัวของประชาชน กระแสความต้องการทางอำนาจจึงเกิดมีขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเหมือนเป็นการวนรอบกลับมาช่วงก่อนเกิดสงครามปฏิวัติอเมริกา (แต่พึงเข้าใจว่าผมอธิบายถึงดาว Ixion ในเรื่อง อำนาจ เพียงแค่ดวงเดียว ซึ่งในความเป็นจริงนั้นยังมีดวงดาวอีกจำนวนมากที่ล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นแล้วในวัฏจักรของเหตุการณ์ในแต่ละรอบย่อมมีผลต่างกันไปเสมอ)

เมื่อ Ixion ในเรือนชะตาโลกที่ 10 นี้ ถือว่า Ixion วนกลับมาครบรอบหากนับเฉพาะสงครามปฏิวัติอเมริกา วัฏจักรของการต่อต้านอำนาจของผู้ปกครองจึงกลับมาอีกครั้ง โดยขณะนี้ดาว Ixion อยู่เรือนชะตาโลกที่ 9 กำลังจะเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 ซึ่ง ณ ตอนนี้ Ixion ใกล้จะออกจากเรือนชะตาโลกที่ 9 เต็มที ผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าในการที่ Ixion อยู่เรือนชะตาชะตาโลกที่ 9 นี้ หมายถึง ประชาชนต้องทำสิ่งใด ๆ เพื่อความมีอำนาจของผู้ปกครอง หรือสิ่งทั้งหลายที่ประชาชนทำนั้นส่งผลให้ผู้ปกครองต้องใช้อำนาจกับประชาชน หรือประชาชนทำสิ่งใด ๆ เพื่อท้าทายอำนาจของผู้ปกครอง ดังที่เราจะเห็นได้ถึงกระแสการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศในยุคนี้ ยุคนี้จึงเป็นยุคแห่งการท้าทายอำนาจรัฐของประชาชน เพราะ Ixion ในเรือนนี้ถือว่าเป็นอำนาจที่เริ่มจะหลุดออกจากมือของคนส่วนน้อยไปสู่คนส่วนใหญ่ (นั่นคือเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10) และเมื่อดาว Ixion เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 เมื่อไหร่ อำนาจนั้นจะตกไปอยู่ที่ประชาชนอย่างแท้จริง

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.facebook.com/poweroffortune/posts/3089703247724832

https://th.wikipedia.org/wiki/สงครามปฏิวัติอเมริกา

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_American_wars_of_independence

https://th.wikipedia.org/wiki/การปฏิวัติฝรั่งเศส

https://th.wikipedia.org/wiki/การปฏิวัติรัสเซีย

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Communist_Revolution

https://th.wikipedia.org/wiki/การปฏิวัติสยาม_พ.ศ._2475

บทความที่เกี่ยวข้อง