Ixion 2020 – 2021 Timeline

รูปนี้บอกให้ทราบถึงช่วงเวลาในการเคลื่อนที่ของดาว Ixion จากเรือนชะตาโลกที่ 9 ไป 10 ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนั้นมีลักษณะที่แกว่งไปมา จึงมีช่วงเวลาที่ Ixion เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 แล้วแต่ก็ยังแกว่งกลับมาอยู่เรือนชะตาที่ 9 ได้อีกจากนั้นก็แกว่งไปมาจนในที่สุดที่เข้าเรือนที่ 10 ไปในที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะทั้งโลกและดาว Ixion นั้นต่างก็เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วยกันทั้งคู่ อิทธิพลของดาว Ixion ในเรือนชะตาโลกจึงมีลักษณะบางช่วงที่แกว่งไปมาได้เสมอ แม้ว่าในความเป็นจริงดวงดาวจะไม่ได้เคลื่อนที่ถอยหลังจริงๆ ก็ตาม

ในช่วงเวลาที่ Ixion เคลื่อนตัวแกว่งไปมาระหว่างเรือนชะตาโลกที่ 9 และ 10 นี้ หมายถึงช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทาง “อำนาจ” ระหว่างประชาชน (หมายถึงคนส่วนใหญ่) กับ ผู้ปกครองหรือคนส่วนน้อย (ผู้อื่นของคนส่วนใหญ่ : ความหมายในทางทฤษฎี) ความมีอำนาจที่จากเดิมอยู่ภายนอกของประชาชน (เรือนชะตาโลกที่ 9) กำลังจะเข้าสู่ความเป็นประชาชน (เรือนชะตาโลกที่ 10) แต่ก่อนหน้านั้นจะมีการแกว่งไปมาของอำนาจ ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจสลับกลับไปมา เราจะได้เห็นการท้าทายอำนาจของประชาชนที่จะเดิมยังไม่มีอำนาจออกมาท้าทายผู้มีอำนาจเดิม จนในที่สุดประชาชนกลายเป็นผู้มีอำนาจใหม่ แต่ละหว่างนั้นจะเกิดการแกว่งทางอำนาจไปมาตามช่วงเวลา Timeline ในรูปนี้ ลักษณะเช่นนี้ก็คล้ายกับกราฟหุ้นเมื่อเวลาใกล้จะเบรกเทรนด์ ก่อนที่ราคาจะทะลุแนวต้านนั้นย่อมมีการแว่างตัวของราคาอย่างรุนแรงและเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากว่าจะทะลุแนวต้านหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งจนในที่สุดก็ทะลุแนวต้านได้สำเร็จ เปรียบได้กับดาว Ixion เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 โดยสมบูรณ์ คือไม่วกกลับเข้ามาเรือนที่ 9 อีกแล้วนั่นเอง

เนื่องจาก Ixion เป็นดวงดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์แคระจึงมีขนาดใหญ่กว่าดาวในกลุ่มอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก การแกว่งของ Ixion แต่ละครั้งจึงอาจมีช่วงเวลาที่ยาวนานได้ ซึ่งเราจะสังเกตุเห็นได้ว่าในช่วงที่ Ixion เข้าเรือนที่ 9 และ 10 ในแต่ละครั้งนั้นกินเวลาเป็นเดือนหรือหลายเดือนเลยทีเดียว จึงส่งผลให้สถานการณ์ของการแย่งชิงอำนาจนั้นมีความยืดเยื้อยาวนานไปด้วย แต่ถึงจะมีความยืดเยื้ออย่างไร Ixion นั้นย่อมเคลื่อนไปสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 อยู่ดีไม่เปลี่ยนแปลง นั่นย่อมบอกให้เราทราบได้ว่าผลของ “อำนาจ” นั้นจะไปสู่ที่ใดในที่สุด จากเดิมที่ Ixion อยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 9 มานานกว่า 20 ปี แต่ในช่วงเวลาที่ Ixion จะข้ามเข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 นั้น ก่อนหน้านั้นเราย่อมต้องเห็นสัญญาณการแสดงอำนาจอย่างที่สุดของฝ่ายผู้ปกครอง เพราะยิ่งดาวใกล้เส้นแบ่งเรือนมากอิทธิพลยิ่งแรงมาก และเมื่อ Ixion เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 กระแสอำนาจนั้นก็จะพลิกกลับไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง และเช่นเดียวกันเมื่อ Ixion จะสวิงกลับมายังเรือนชะตาที่ 9 กระแสอำนาจของฝ่ายประชาชนจะแรงมากก่อนที่จะพลิกกลับมายังฝ่ายผู้ปกครอง ซึ่งจะมีลักษณะเช่นนี้สลับกันจน Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 อย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ดีในการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยยึดเพียงแค่ดาว Ixion เพียงแค่ดวงเดียวเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังมีดวงดาวอื่น ๆ อีกมากมมายมหาศาลที่จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ดีดาว Ixion ก็เป็นดาวที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับดาวในกลุ่มอื่น นั่นหมายความว่าดาวนี้มีความหมายที่ใหญและสำคัญกว่าดาวดวงอื่น และเป็นดาวที่เคลื่อนที่ช้า นั่นหมายความว่างสิ่งนี้ (ตามความหมายของ Ixion) เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง (ผมได้เขียนถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนโลกเปรียบเทียบกับช้วงเวลาที่ Ixion ข้ามเรือนชะตาโลกในตำแหน่งต่าง ๆ เอาไว้แล้ว) เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจนี้จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่ของคนบนโลก ส่วนดวงดาวอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กลงมานั้นก็จะเป็นความหมายที่มีความสำคัญลดหลั่นกันลงมา ซึ่งจะถือเป็นเรื่องในเชิงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ดาว Ixion แค่บอกให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจเท่านั้น แต่จะเปลี่ยนได้อย่างไรนั้นเราก็ต้อวไปดูที่ดาวอื่น ๆ อีกทีว่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีรายละเอียดใดอยู่บ้าง

ในการวิเคราะห์กระแสของโลกนี้โปรดทราบด้วยว่า ผมวิเคราะห์จากดวงดาวเพียงดวงเดียวคือดาว Ixion ซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังมีดวงดาวดวงอื่นอีกมากมายที่ผมยังไม่รู้ความหมายที่จะมามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ รายละเอียดของเหตุการณ์จึงเป็นสิ่งที่ยากจะบอกได้ แต่ผมก็มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจนั้นจะต้องเกิดขึ้นตามลำดับ Timeline อย่างแน่นอน

การที่ Ixion กำลังจะเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 นี้จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจทั้งโลก นั้นคือเป็นการเปลี่ยนแปลงอำนาจจากผู้ปกครองหรือคนส่วนน้อยไปสู่ประชาชนหรือคนส่วนใหญ่ ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศอาจมีมากน้อยต่างกัน เพราะแต่ละประเทศนั้นมีเหตุปัจจัยที่สั่งสมมาต่างกัน ผลที่จะแสดงออกมานั้นอาจจะต่างกันไป อีกทั้งการตีความว่าคนส่วนน้อย (ที่ผมกล่าวว่าเป็นผู้ปกครอง) นั้น กล่าวในความหมายที่ว่าคนส่วนน้อยที่มีอำนาจผูกขาด ซึ่งในแต่ละประเทศอาจมิได้หมายถึงอำนาจของรัฐบาลเสมอไป หากเป็นประเทศที่คนส่วนน้อยที่มีอำนาจปกครองแบบอำนาจเบร็ดเสร็จ คนส่วนน้อยนั้นก็คือรัฐบาลที่มีอำนาจผู้ขาด ส่วนประชาชน (ถือเป็นคำเรียกแทนคนส่วนใหญ่) คนฝ่ายที่ไม่มีอำนาจ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจ นั่นย่อมหมายความว่าอำนาจจากผู้ปกครองเปลี่ยนไปเป็นอำนาจของประชาชน แต่ในบางประเทศที่พัฒนาแล้วที่รัฐบาลไม่ได้มีอำนาจเบร็ดเสร็จ แต่ก็มีอำนาจผูกขาดอย่างอื่นอยู่ในประเทศนั้นอีกมากมาย เช่น การผูกขาดการเสนอข่าวของสำนักข่าวต่าง ๆ หรือของโซเชี่ยลมีเดียร์ต่าง ๆ หรือกลุ่มทุนผูกขาดต่าง ๆ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางอำนาจนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจในเรื่องนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปนั่นเอง ซึ่งจะต้องเป็นไปในแนวทางที่ไม่สามารถผูกขาดในเรื่องนั้นได้หรือทำได้น้อยลง ฉะนั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางอำนาจนี้แม้จะเกิดขึ้นทั่วโลกแต่ก็จะเห็นผลในแบบที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละประเทศนั้น

ท่านสามารถตรวจสอบการโคจรของดาว Ixion เพื่อตรวจดูช่วงวันและเวลาตามที่แน่นอนได้ที่ http://www.true-node.com/eph1/?inputNumber=ixion&day=1&month=1&year=1770&time=00%3A00%3A00&zone=GMT+0&interval_num=10&interval=year&lines=26&.submit=Get+Ephemeris&calendar=Gregorian&zodiac=Tropical&origin=Geocentric&lighttime=Apparent&clock=Universal+Time&zodsec=D%B0M&longitude=on (หรือหน้า Birth Chart ของเว็บนี้)