โลกใกล้ถึงจุดกลับตัวของอำนาจเผด็จการมาเป็นอำนาจของประชาชน

ช่วงที่ดาว Ixion กำลังจะข้ามจากเรือนชะตาโลกที่ 9 ไปเรือนชะตาโลกที่ 10 นี้ ฝ่ายเผด็จการจะมีอำนาจมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่ Ixion อยู่ใกล้เส้นแกนของเรือนชะตาโลกมาก ยิ่งใกล้วันที่ Ixion จะข้ามเรือนชะตานั้นยิ่งส่งผลแรง ฝ่ายเผด็จการและฝ่ายอำนาจผูกขาดทั่วโลกจะแสดงพลังอำนาจมากเป็นพิเศษ แต่เมื่อ Ixion ข้ามเรือนชะตาโลกที่ 9 ไปเรือนชะตาโลกที่ 10 แล้ว (วันที่ 7 พ.ย. 64 เวลา) เมื่อนั้นความหมายของ “หัวหน้า” และ “อำนาจ” ตามความหมายของ Ixion จะพลิกกลับมาอยู่ในมือของคนส่วนใหญ่นั่นก็คือประชาชนจะกลายเป็นหัวหน้าและมีอำนาจแทนคนส่วนน้อยหรือเผด็จการ เสียงเรียกร้องของประชาชนจะมีอำนาจเหนือเผด็จการ และจะกลายเป็นจุดขาลงของฝ่ายเผด็จการ แต่ในช่วงก่อนที่ Ixion จะข้ามเรือนชะตาเพียงไม่กี่วันนี้ เผด็จการจะคิดว่าตนเองมีอำนาจมาก และใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่ง ดั่งที่เราได้เห็นจากประเทศที่ยังเป็นเผด็จการอยู่ เช่นตัวอย่างที่เห็นได้ใกล้ตัวที่สุดก็คือ พม่าและไทยที่ยังเป็นเผด็จการอยู่ ผู้นำใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่ง หรือแม้แต่ประเทศที่เป็นปชต.แล้วก็ยังมีการใช้อำนาจอย่างเข้มข้นกับประชาชนในช่วงโควิดแม้จะเป็นอำนาจตามกฏหมายแต่ก็ถือเป็นการใช้อำนาจกับประชาชนอย่างที่ไม่ใช้กันในแบบปรกติ อย่างวันก่อนก็มีเรื่องจีนที่ทำท่าจะบุกไต้หวัน ล่าสุดก็มีการทำรัฐประหารที่ซูดาน นั่นก็เป็นเพราะอิทธิพลของ Ixion ที่จะข้ามเรือนนั่นเอง

Read More