ฤกษ์คลอดบุตรที่ดีเป็นอย่างไร

หลายคนมักเข้าใจว่าหากบุตรที่เกิดนั้นผ่านการดูฤกษ์คลอดแล้ว บุตรที่เกิดมานั้นจะต้องเป็นบุตรที่ดี หรือมักคิดว่าฤกษ์คลอดบุตรที่ดีนั้นจะต้องส่งเสริมให้บุตรเป็นคนที่ดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงิน เป็นต้น ราวกับว่าการดูฤกษ์คลอดนั้นเป็นเหมือนพิธีกรรมหนึ่งที่จะทำให้บุตรที่เกิดมานั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแน่นๆ (ในมุมของผู้ปกครอง) เมื่อดูฤกษ์คลอดบุตรแล้วบุตรที่เกิดมานั้นจะต้องดีแน่ ๆ หรืออย่างน้อยก็มีคนรับรองแล้วว่าดี

แท้จริงแล้วการดูฤกษ์คลอดบุตรมิใช่เป็นการทำให้บุตรที่เกิดนั้นเป็นคนที่ดีหรือมีสิ่งที่ดีแก่บุตร แต่ฤกษ์คลอดบุตรนั้นสามารถบอกถึงจุดที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับบุตรได้ โดยศาสตร์แบบเก่าอาจจะบอกเพียงด้านดีและไม่ดีเพียง 2 ด้าน สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นอาจะจะเป็นเพราะมีการใช้ดาวที่น้อย มีสูตรกำหนดตายตัวไว้ มีสูตรบอกว่าไม่ดีหรือดีๆ ให้คนเชื่อได้ง่าย ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริงของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นสีเทาจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน

Read More

โลกใกล้ถึงจุดกลับตัวของอำนาจเผด็จการมาเป็นอำนาจของประชาชน

ช่วงที่ดาว Ixion กำลังจะข้ามจากเรือนชะตาโลกที่ 9 ไปเรือนชะตาโลกที่ 10 นี้ ฝ่ายเผด็จการจะมีอำนาจมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่ Ixion อยู่ใกล้เส้นแกนของเรือนชะตาโลกมาก ยิ่งใกล้วันที่ Ixion จะข้ามเรือนชะตานั้นยิ่งส่งผลแรง ฝ่ายเผด็จการและฝ่ายอำนาจผูกขาดทั่วโลกจะแสดงพลังอำนาจมากเป็นพิเศษ แต่เมื่อ Ixion ข้ามเรือนชะตาโลกที่ 9 ไปเรือนชะตาโลกที่ 10 แล้ว (วันที่ 7 พ.ย. 64 เวลา) เมื่อนั้นความหมายของ “หัวหน้า” และ “อำนาจ” ตามความหมายของ Ixion จะพลิกกลับมาอยู่ในมือของคนส่วนใหญ่นั่นก็คือประชาชนจะกลายเป็นหัวหน้าและมีอำนาจแทนคนส่วนน้อยหรือเผด็จการ เสียงเรียกร้องของประชาชนจะมีอำนาจเหนือเผด็จการ และจะกลายเป็นจุดขาลงของฝ่ายเผด็จการ แต่ในช่วงก่อนที่ Ixion จะข้ามเรือนชะตาเพียงไม่กี่วันนี้ เผด็จการจะคิดว่าตนเองมีอำนาจมาก และใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่ง ดั่งที่เราได้เห็นจากประเทศที่ยังเป็นเผด็จการอยู่ เช่นตัวอย่างที่เห็นได้ใกล้ตัวที่สุดก็คือ พม่าและไทยที่ยังเป็นเผด็จการอยู่ ผู้นำใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่ง หรือแม้แต่ประเทศที่เป็นปชต.แล้วก็ยังมีการใช้อำนาจอย่างเข้มข้นกับประชาชนในช่วงโควิดแม้จะเป็นอำนาจตามกฏหมายแต่ก็ถือเป็นการใช้อำนาจกับประชาชนอย่างที่ไม่ใช้กันในแบบปรกติ อย่างวันก่อนก็มีเรื่องจีนที่ทำท่าจะบุกไต้หวัน ล่าสุดก็มีการทำรัฐประหารที่ซูดาน นั่นก็เป็นเพราะอิทธิพลของ Ixion ที่จะข้ามเรือนนั่นเอง

Read More

ช่วงวันที่ 7-8 พ.ย. 2564 เป็นช่วงที่ดาวที่หมายถึงอำนาจข้ามเรือนชะตาโลก

ผมเคยได้เขียนเกี่ยวกับดาว 28978 Ixion โคจรเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 มาก่อนหน้านี้แล้ว (ซึ่งท่านสามารถกลับไปอ่านย้อนหลังได้) แต่มีเรื่องที่ยังต้องเขียนเพิ่มเติมอีก เพราะ Ixion เป็นดาวเคราะห์แคระ Ixion จึงถือเป็นดาวที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับดาวทั้งหมดที่เป็นดาวพระเคราะห์น้อยเป็นส่วนมาก Ixion จึงเป็นดาวที่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้า แม้จะช้าไม่เท่าดาวเคราะห์หรือดาวเคราะห์แคระหลาย ๆ ดวง และทุกครั้งที่ Ixion ข้ามผ่านเรือนชะตาโลก (โดยเพราะเรือนชะตาโลกเรือนที่เด่น ๆ) นั้นมักเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนโลกทุกครั้ง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละปรเทศนั้นด้วย (ผมได้ทำตารางเวลาที่ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกในแต่ละเรือนเทียบกับเหตุการณ์สำคัญบนโลกเอาไว้แล้วในบทความเกี่ยวกับ Ixion ไว้ในบทความก่อนหน้านี้) และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการที่ Ixion ข้ามเรือนชะตาโลกในแต่ละเรือนนั้นมักเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองบนโลกทั้งสิ้น และมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วย ผมมิได้หมายความว่าเมื่อ Ixion ข้ามเรือนชะตาโลกแล้วจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ เรื่อง แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่อวที่เกี่ยวข้องการความหมายของ Ixion ซึ่ง Ixion มีความหมายว่า “หัวหน้า, เจ้านาย, อำนาจ, อิทธิพล” เหล่านี้เป็นความหมายที่ผมค้นพบจากการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างดวงหลายคน จนผมมั่นใจแล้วว่า Ixion มีความหมายเช่นนี้หรือไม่ก็ไม่หลุดไปจากนี้มาก ฉะนั้นการข้ามเรือนชะตาโลกในแต่ละเรือนของ Ixion ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

Read More

คิดถึงตนเองหรือคิดถึงผู้อื่นดูจากดวงอาทิตย์และดาวพุธในดวงชะตา

การที่แต่ละคนจะเป็นคนที่คิดถึงตนเอง หรือเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่นนั้น ดูได้จากดวงอาทิตย์ในเรือนชะตาดาวพุธ เรือนชะตาดาวพุธ คือเรือนที่บอกถึง ความคิด, ความเข้าใจของเจ้าชะตา ความคิดที่ว่านี้คือการคิดในรูปแบบของการคิดใคร่ครวญ คิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธจะบอกว่าเจ้าชะตาคิดถึงใคร เพราะดวงอาทิตย์มีความหมายว่า ตัวเจ้าชะตาหรือภาพลักษณ์ภายนอกของเจ้าชะตา ซึ่งดาวพุธเป็นดาวเคราะห์วงในจึงส่งผลให้ในดวงชะตาของแต่ละคนมีดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนดาวพุธได้เพียงสองเรือนเท่านั้นคือดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนดาวพุธ ที่ 3 หรือที่ 4 เท่านั้น นั่นหมายความว่าดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธจะบอกถึงลักษณะใหญ่ ๆ ของคน 2 อย่าง คือ

Read More

มนุษย์มีอิสระจริงหรือ ?

มนุษย์เรานี้มีอิสระจริงหรือ ? เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรามีหรือเป็นนั้นคือความเป็นอิสระอย่างแท้จริง แล้วอิสระนั้นมีอยู่ที่ใด ? อยู่ภายนอกตัวหรืออยู่ภายใน ? หรือสิ่งนี้เป็นเพียงสิ่งที่เราคิดเอาเองว่ามันเป็นความอิสระ หรือเรากำลังแสวงหาความเป็นอิสระในแบบที่เราคิดว่านั่นคืออิสระของเรา ? เป็นไปได้หรือไม่ว่าแม้แต่ความเป็นอิสระที่คนเราต้องการนั้นก็เป็นเพียงสมมุติหนึ่งที่ทำให้เราไปหลงติดในสมมุตินั้น หากคนเราจะต้องเที่ยวแสวงหาความเป็นอิสระทั้งภายนอกและภายในอย่างนี้ไม่เท่ากับเป็นการหลงยึดติดกับสิ่งที่คิดว่านั่นเป็นอิสระหรือ ? หากว่ามนุษย์ยังมีสิ่งที่ยังต้องติดข้องอยู่ไม่อาจที่จะหลุดพ้นได้ นั่นก็หมายความว่ามนุษย์นั้นย่อมยังไม่มีอิสระอย่างแท้จริง แต่เมื่อเราพบกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้ว เหตุใดเราจึงยังต้องแสวงหาความมีอิสระนั้นต่อไปอีกเล่า ? หรือความเป็นอิสระที่เราแสวงหานั้นมันยังไม่ใช่อิสระที่แท้จริงที่จะพาให้เราเป็นอิสระไปด้วยแล้วไม่ต้องเที่ยวไปแสวงหาอิสระที่ไหนอีก หรือแท้จริงแล้วมนุษย์เรานี้อาจไม่มีวันที่จะเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงก็ได้

Read More

วันทั้ง 7 วัน ไม่สามารถใช้ทำนายได้

วันทั้ง 7 ในที่นี้ที่ผมจะกล่าวถึง วันใน 1 อาทิตย์ (วันอาทิตย์ ถึง วันเสาร์)

วันทั้ง 7 วันนี้เราได้ใช้กันมานานมากตั้งแต่ยุคที่เรายังเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลาง ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่รอบโลก ณ ขณะนั้นเรายังคงมองเห็นดาวเคราะห์แค่ 5 ดวง, ดวงจันทร์ 1 ดวง, ดวงอาทิตย์ 1 ดวง รวมเป็น 7 ดวง มนุษย์ ณ ขณะนั้นจึงกำหนดวันมา 7 วัน และใช้ทำปฏิทินใช้เรื่อยมา (ปัจจุบันพบดาวเคราะห์มี 7 ดวง เพิ่ม ดาวยูเรนัส, ดาวเนปจูน)

โดยวันแต่ละวันจะถูกกำหนดจากการหมุนตัวของโลกเกิดกลางวันและกลางคืน วันจะถูกนับไปเรื่อย ๆ 7 วัน แล้วขึ้นสัปดาห์ต่อไปวนไปเรื่อย ๆ หากเราตรวจสอบดูแล้วการนับวันไม่ได้ยึดโยงธรรมชาติที่จะทำนายได้เลย

สิ่งที่จะบอกว่าวันทั้ง 7 วัน ไม่สามารถนำมาทำนายได้ก็คือ วันในแต่ละวันไม่มีจุดให้ตรวจสอบได้ว่านั้นถุกต้องจริงหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากเราหมดสติจนไม่รู้ว่ากี่วันแล้ว แล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะตรวจสอบจากธรรมชาติได้อย่างไรว่าวันนี้คือวันอะไร

ตัวอย่างเวลาของมนุษย์ที่ตรวจสอบได้คือ ข้างขึ้นข้างแรม เพราะเป็นเวลาที่มนุษย์เรียกตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เราสามารถตรวจสอบข้างขึ้นข้างแรมได้จากการดูแสงที่ดวงจันทร์ เช่น ดวงจันทร์เต็มดวง ก็จะใกล้เคียงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ

บางท่านยังคงสงสัยว่าถ้าวันทั้ง 7 วัน ไม่มีผลต่อการทำนาย เท่ากับว่าคนเกิดคนละวันก็ไม่ต่างกันนะสิ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่แตกต่างกันคือดาวในเรือนชะตาที่ต่างกัน เช่น คนที่เกิดวันอาทิตย์อีกคนวันจันทร์ห่างกัน 1 วัน ดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปแล้ว 10 องศา ในส่วนนี้คือส่วนที่ต่างกันจริง แต่หากจะนับไปอีก 7 วัน เอาวันอาทิตย์เหมือนกันแต่ดาวในเรือนชะตาก็แตกต่างกันมาก

การที่วันทั้ง 7 ใช้ทำนายไม่ได้ แต่เรายังใช้กันอยู่เพราะเราใช้ตาม ๆ กันมา คนใช้เยอะเราจึงคิดว่าถูก

18 ม.ค. 64 มีดาวพระเคราะห์น้อยดวงสำคัญกำลังจะข้ามเรือนชะตาโลก

ดาวพระเคราะห์น้อยดวงหนึ่งมีความหมายว่า “การจัดการ” กำลังจะเข้าเรือนชะตาโลกที่ 1 ในวันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 1.15น. จากเดิมที่ดาวดวงนี้อยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 12 มาเป็นเวลาหลายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว ในขณะนี้ส่งผลให้ประชาชนต้องรับหรือยอมรับต่อ “การจัดการ” ของผู้ปกครองหรือรัฐบาล ไม่ว่าผุ้ปกครองนั้นจะจัดการอย่างไรต่อประชาชน พวกเขาก็พร้อมที่จะรับหรือรับได้ (ทั้งในทางที่เป็นคุณหรือโทษต่อประชาชนคนส่วนใหญ่) แต่เมื่อดาวพระเคราะห์น้อยดวงดังกล่าวเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 1 (ตามวันเวลาดังกล่าวแล้ว) จะส่งผลในทางกลับกันหลังจากนั้น นั่นคือ ประชาชนจะต้องการที่จะ “จัดการ” สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง (ด้วยประชาชนเอง) กล่าวคือ ประชาชนจะเกิดความต้องการที่ออกมาจัดการสิ่งใด ๆ ด้วยตนเอง และจะมิใช่ผู้ที่ต้องรอรับการจัดการจากฝ่ายผู้ปกครองอีกต่อไปแล้ว ผู้ปกครองจะเป็นฝ่ายที่ไม่สามารถใช้ “การจัดการ” ใด ๆ ต่อประชาชนได้เพราะประชาชนไม่ต้องการจะรับเพียงฝ่ายเดียว

“การจัดการ” นี้คือการจัดการในเรื่องใดบ้าง ๆ ? ก็ต้องตอบว่า ดาวพระเคราะห์น้อยที่ว่านี้มีความหมายว่า “การจัดการ” เพียงเท่านี้ (เพราะดาวทุกดวงล้วนเป็นความหมายกลาง ๆ ที่เป็นพื้นฐานหรือส่วนประกอบของความเป็นมนุษย์ทุกคน) แต่จะเป็น “การจัดการ” ของประชาชนในเรื่องใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของสังคนนั้น ๆ ด้วยว่าก่อนหน้านี้ (ตามดาวนี้อยู่เรือนชะตาโลกที่ 12) ประชาชนถูกหรือรับ “การจัดการ” ในเรื่องใดบ้าง พอดาวข้ามเรือนมาแล้วเรื่อง “การจัดการ” นั้นมันก็จะกลับกันนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้ประชาชนถูกมาตราการการจัดการของรัฐบาลเรื่องโควิด หรือบางประเทศประชาชนอาจมาตราการการปราบรามของรัฐจากการประท้วง เป็นต้น เพราะดวงดาวนั้นส่งผลถึงคนบนโลกทั้งหมด ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ

ดาวพระเคราะห์น้อยดวงที่ว่านี้จะเข้าเรือนชะตาโลกที่ 1 ในวันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 1.15น. และจะเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 2 และ 3 ต่อไป ซึ่งช่วงเวลาที่ดาวดวงนี้อยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 1, 2, 3 นี้จะถือว่าประชาชนมี “การจัดการ” สิ่งใด ๆ เป็นของประชาชนเอง เพียงแต่ในเรือนชะตาโลกที่ 1, 2, 3 นั้นจะมีรายละเอียดที่ต่างกัน และดาวพระเคราะห์น้อยดวงนี้จะเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 4 ในวันที่ 10 ก.ย. 64 เวลา 10.31 น. ซึ่งการที่ดาวนี้ออกจากเรือนชะตาโลกที่ 3 ไปเข้าสู่เรือนที่ 4 นั้น ย่อมหมายความว่า “การจัดการ” กลายเป็นสิ่งที่ไปอยู่ในฝ่ายของ “ผู้อื่น” อีกครั้ง ซึ่ง “ผู้อื่น” ของประชาชนนี้ก็คือ ผู้ปกครองหรือรัฐบาลนั่นเอง

Ixion 2020 – 2021 Timeline

รูปนี้บอกให้ทราบถึงช่วงเวลาในการเคลื่อนที่ของดาว Ixion จากเรือนชะตาโลกที่ 9 ไป 10 ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนั้นมีลักษณะที่แกว่งไปมา จึงมีช่วงเวลาที่ Ixion เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 แล้วแต่ก็ยังแกว่งกลับมาอยู่เรือนชะตาที่ 9 ได้อีกจากนั้นก็แกว่งไปมาจนในที่สุดที่เข้าเรือนที่ 10 ไปในที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะทั้งโลกและดาว Ixion นั้นต่างก็เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วยกันทั้งคู่ อิทธิพลของดาว Ixion ในเรือนชะตาโลกจึงมีลักษณะบางช่วงที่แกว่งไปมาได้เสมอ แม้ว่าในความเป็นจริงดวงดาวจะไม่ได้เคลื่อนที่ถอยหลังจริงๆ ก็ตาม

Read More

ดาว Ixion กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ผมเคยได้โพสเรื่องของดาว Ixion มาแล้ว เกี่ยวกับการโคจรข้ามเรือนชะตาโลกเรือนที่ 9 เข้าสู่เรือนที่ 10 แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดใด ๆ มาก แต่โพสนี้ผมจะลงรายละเอียดให้ผู้อื่นได้เข้าใจเกี่ยวกับดวงดาวนนี้มากยิ่งขึ้น (ในการอธิบายจำเป็นต้องกล่าวถึงทฤษฎีเรือนชะตาเพื่ออ้างอิงในหลักการทำนายด้วยแต่ผมจะกล่าวอย่างสรุปโดยย่อเพื่อไม่ให้เป็นการยืดยาวจนเกินไป ผู้อ่านสามารถไปตามอ่านได้จากบทความในภาคทฤษฎี) ในที่นี้ผมจะกล่าวถึงดวงดาวที่ชื่อ “Ixion” ที่กำลังโคจรข้าม “เรือนชะตาโลก” จากเรือนชะตาโลกที่ 9 เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อคนบนโลก หลักการทำนายมีเป็นหลักการที่ยึดหลักความเป็นเหตุเป็นผล มิใช่หลักการทำนายที่ต้องอาศัยความเชื่อหรือพิธีกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น การทำนายนี้มิใช่การทำนายที่เป็นการวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ แต่เป็นการทำนายจากผลที่เกิดขึ้นตามระบบเรือนชะตาที่มีการคำนวณตามหลักดาราศาสตร์ รวมไปถึงผลที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตจากการโคจรข้ามเรือนชะตาโลกของดาวดวงนี้ และดาว Ixion เป็นดวงดาวที่มีอยู่จริงได้รับการรับรองทางดาราศาสตร์สากลและมีการคำนวณปฏิทินดวงมาอย่างแน่นอนแล้ว

Read More

เรือนชะตาโลก

“เรือนชะตาโลก” คือ จักรราศี โดยแบ่งราศีต่างเป็นเรือนชะตา 12 เรือน เรือนชะตาโลกที่ 1 คือ ราศีเมษ และเรียงลำดับไปจนครบ 12 ราศี คือ 12 เรือน

เรือนชะตาโลกออกเป็นสองแบบ คือ

  • เรือนชะตาโลกที่อยู่ประจำตัวของคนแต่ละคน
  • เรือนชะตาโลกที่เคลื่อนตัวไปอยู่ ณ ปัจจุบันทุกขณะ
Read More