ฤกษ์คลอดบุตร

ฤกษ์คลอดบุตร คือ การหาช่วงเวลาเกิดของบุตรเพื่อกำหนดอุปนิสัยของบุตร ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเขา ฤกษ์คลอดบุตรจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะเขามีดวงชะตาเช่นไร เขาก็จะมีอุปนิสัยเช่นนั้น

ข้อมูลที่ต้องการในการหาฤกษ์คลอดบุตร

  • ช่วงวันที่จะผ่าคลอด
  • ช่วงเวลาที่แพทย์สะดวกผ่าคลอด (เช่น 06:00 – 18:00)
  • วัน, เวลาเกิด, จังหวัดที่เกิด ของพ่อและแม่
  • วัน, เวลาเกิด, จังหวัดที่เกิด ของพี่ของบุตรที่จะคลอด (ถ้ามี)
  • เพศของบุตร
  • จังหวัดที่ผ่าคลอด

จำนวนฤกษ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ผ่าคลอด (ประมาณ 2 – 4 ฤกษ์ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งดาว ณ ขณะนั้น)

ใช้เวลาในการหาฤกษ์ประมาณ 6 – 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งการโอนเงินและได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

แนวทางในการเลือกฤกษ์คลอดบุตร

  • เลือกตามความเหมาะสมของดาว ณ ขณะนั้น
  • อธิบายอุปนิสัยอย่างละเอียดให้พ่อแม่ได้เลือกเอง
  • ปรับเปลี่ยนเวลาได้เมื่อต้องการเปลี่ยนวัน
  • ฤกษ์คลอดบุตรมีผลต่ออุปนิสัยเท่านั้น มิได้เกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุ์กรรมแต่อย่างใด

เมื่อได้ฤกษ์แล้วผมจะอธิบายอุปนิสัยในแต่ละฤกษ์ให้ทางโทรศัพท์ คุณจะสามารถเลือกนิสัยของบุตรได้ด้วยตัวเอง กรุณาเตรียมการบันทึกเสียงหรือจดบันทึกด้วย

หากมีข้อสงสัยใดๆ สอบถามได้ตลอด เพื่อความเข้าใจในการเลือกฤกษ์คลอดบุตรให้ดีที่สุด

ให้ฤกษ์โดย เล้ง ศุภกิจ (poweroffortune.com)