ฤกษ์คลอดบุตร

ฤกษ์คลอดบุตร คือ การหาช่วงเวลาเกิดของบุตรเพื่อกำหนดอุปนิสัยของบุตร ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเขา ฤกษ์คลอดบุตรจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะเขามีดวงชะตาเช่นไร เขาก็จะมีอุปนิสัยเช่นนั้น

ข้อมูลที่ต้องการในการหาฤกษ์คลอดบุตร

 • ช่วงวันที่จะผ่าคลอด
 • ช่วงเวลาที่แพทย์สะดวกผ่าคลอด (เช่น 06:00 – 18:00)
 • วัน, เวลาเกิด, จังหวัดที่เกิด ของพ่อและแม่
 • วัน, เวลาเกิด, จังหวัดที่เกิด ของพี่ของบุตรที่จะคลอด (ถ้ามี)
 • เพศของบุตร
 • จังหวัดที่ผ่าคลอด
 • อุปนิสัยที่ต้องการเน้นเรียงตามลำดับ

สิ่งที่สามารถเลือกให้มีอุปนิสัยเน้นหนักไปในทางใด (เพราะส่วนใหญ่ดาวไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีพร้อมกัน)

 • การงาน
 • การเงิน
 • ความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • คู่ครอง

สิ่งที่แตกต่างจากการดูฤกษ์คลอดบุตรจาก Power of Fortune และจากโหราศาสตร์แบบเก่า

 • เลือกอุปนิสัยได้ตามตำแหน่งดาว ณ ขณะนั้น
 • ใช้ดาวจริงมากกว่า 50 ดวง (ตัวอย่าง Birthchart)
 • ดูแบบแยกหลายเรือนชะตา เช่น ตัวตนที่แท้จริง และภาพลักษณ์
 • ใช้เวลาในการหาฤกษ์ 24 – 48 ชั่วโมงหลังจากโอนเงินและได้ข้อมูลครบถ้วน
 • ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละช่วงเวลา (ทุกฤกษ์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย)
 • เปรียบเทียบได้ว่าแต่ละฤกษ์มีส่วนใดที่เหมือนหรือต่างจากพ่อแม่หรือพี่น้อง
 • เลือกได้ว่าจะเน้นอุปนิสัยที่เรื่องใด (จากตำแหน่งดาว ณ ขณะนั้น)

จำนวนฤกษ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ผ่าคลอด โดยผมจะเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุด ณ ขณะนั้น

อธิบายลักษณะอุปนิสัยในแต่ละฤกษ์ให้ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย และลักษณะคู่ครองที่เขาต้องการ โดยจะส่งเป็นไฟล์ให้

ค่าบริการดูฤกษ์ 2,000 บาท

ไฟล์ : คำแนะนำสำหรับการดูฤกษ์คลอดบุตร

Facebook : https://www.facebook.com/poweroffortune
line id : poweroffortune
โทร : 085-676-6005

หมายเหตุ

ฤกษ์คลอดบุตรมีผลต่ออุปนิสัยเท่านั้น มิได้เกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุ์กรรมแต่อย่างใด

ภาพลักษณ์ของบุตรที่เกิดจะเลือกไม่ได้ เพราะถูกกำหนดในระดับเดือน

คำถามเกี่ยวกับฤกษ์คลอดบุตร

ถาม : การทำนายอุปนิสัยของคนได้มันเกี่ยวข้องกับการหาฤกษ์คลอดบุตรได้อย่างไร ?
ตอบ : การเลือกฤกษ์คลอดบุตรด้วยหลักการโหราศาสตร์ทำนายความคิดนั้นสามารถคาดการณ์อุปนิสัยที่จะเกิดขึ้นกับบุตรที่เกิดมาได้ เราจึงสามารถรู้ได้ว่าช่วงเวลาใดทีบุตรของคุณเกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ยากจนเกินไป และให้มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือพ่อแม่

ถาม : ช่วงเวลาคลอดที่ไม่ดีเป็นอย่างไร ?
ตอบ : ช่วงเวลาคลอดที่ไม่ดี คือ ช่วงเวลาที่เด็กเกิดมาแล้วมีอุปนิสัยบางอย่างที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ยาก หรือเป็นช่วงเวลาที่ดีน้อยกว่าเวลาอื่นในช่วงเวลาที่กำหนดมาก หรือไม่ตรงกับที่พ่อแม่ต้องการ

ถาม : ฤกษ์ที่ดีดูได้จากอะไรครับ ?
ตอบ : โดยปกติแล้วทุกคนจะได้รับอิทธิพลจากดาวแต่ละดวงเหมือนกันไม่ว่าดาวดีหรือไม่ดี แต่ขึ้นอยู่กับว่าดาวนั้นอยู่ที่เรือนอะไร และส่วนผสมของความหมายดาวที่สัมพันธ์กันในดวงชะตาเป็นอย่างไร เช่น ดาวเสาร์หมายถึงการเสียหรือไม่ดี แต่ละคนจะต้องมี ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะไม่ดีหรือเสียในเรื่องใด ดาวพุธ หมายถึง ความคิดบางคนคิดมากบางคนคิดน้อย ซึ่งผมไม่สามารถบอกตรงนี้ได้ทั้งหมด และแต่ละดวงจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ในส่วนที่ผมเลือกฤกษ์คลอดบุตรนั้นจะเลือกโดยให้เด็กเติบโตขึ้นสามารถทำงานหาเงินได้, มีอุปนิสัยที่สมดุลไม่สุดโต่งเกินไป, ให้ปรับเข้ากับครอบครัวได้ และมีคู่ครองที่เหมาะสม

ถาม : นิสัยของเด็กถูกกำหนดมาจากอิทธิพลของดวงดาวตั้งแต่แรกเกิดหรือมันเกิดมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่กันแน่ ?
ตอบ : ถ้าคุณเคยมีลูกมาก่อนคุณจะสังเกตได้ว่าอุปนิสัยของลูกของคุณมีมาตั้งแต่แรกแล้ว และสิ่งที่คุณสอนได้เป็นเพียงสิ่่งที่เขาควรจะรู้เท่านั้น ความรู้กับอุปนิสัยเป็นคนละอย่างกัน และหลังจากเมื่อเขาโตขึ้นแล้วมีประสบการณ์และขัดเกลาจิตใจได้บ้าง แต่อุปนิสัยหลักยังคงมีอยู่ อย่างที่มีคำพูดว่าแต่ละคนต้องค้นหาตัวเอง เพราะแต่ละคนถูกกำหนดมาแล้ว ต้องหาตัวตนให้เจอ

ถาม : ผมจะคาดหวังการดูฤกษ์คลอดจากคุณได้อย่างไร ?
ตอบ : การดูฤกษ์คลอดโดยโหราศาสตร์ไม่ว่าแบบไหนเป็นการคาดการณ์อย่างหนึ่ง เนื่องจากกว่าผมใช้ดาวเพียง 50 ดวง (เน้นดาวขนาดใหญ่และดาวที่มีความสำคัญ) แต่ในระบบสุริยะจักรวาลมีเป็นแสนดวง ต้องเผื่อใจไว้ว่ายังมีดาวที่เราไม่รู้ความหมายอีกมาก ซึ่งจะทำให้การคาดการณ์อุปนิสัยคลาดเคลื่อนไปได้บ้าง

ถาม : ในเมื่อดาวในระบบสุริยจักรวาลมีเป็นแสน แต่ใชดาวแค่ 50 ดวงจะมีประโยชน์ในการดูฤกษ์ได้อย่างไรครับ ?
ตอบ : จากที่ผมได้ศึกษามาดาวหนึ่งดวงจะมีความหมายเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ หากเรารู้ว่าดาวอยู่ตำแหน่งใดในดวงชะตา ก็จะบอกถึงเรื่องนั้นในบุคคลนั้นได้ ซึ่งเราสามารถฟันธงได้เป็นเรื่อง ๆ ได้ เช่น ดาวพุธหมายถึงความคิด เราสามารถบอกได้ว่าฤกษ์เวลาใดมีการใช้ความคิดมากที่สุดหรือน้อยที่สุดได้ หากบุคคลนั้นมีความคิดน้อยก็จะไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดมาก เป็นต้น หากเรายิ่งใช้ดาวเยอะก็จะทำนายได้ละเอียดมากขึ้น ถึงแม้ดาวจะนำมาใช้น้อยแต่ดาวที่นำมาใช้ก็เป็นดาวขนาดใหญ่ และมีความหมายที่สำคัญซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นได้

ถาม : ฤกษ์ที่ได้บอกอะไรได้บ้างคะ ?
ตอบ : ในแต่ละฤกษ์ที่ได้จะสามารถบอกได้ว่าภาพลักษณ์, ตัวตนที่แท้จริง, อารมณ์ (ความรู้สึก), คู่ครองที่เขาต้องการ, ความคิดทางการเงิน, สิ่งที่เด่นและด้อย

ถาม : นิสัยของบุตรจะเปลี่ยนแปลงเมื่อโตขึ้นรึเปล่าคะ ?
ตอบ : พฤติกรรมที่เราเห็นอยู่นั้นคือการพัฒนานิสัย นั้นคือ เด็กจะเก็บสิ่งที่ตรงกับดวงเข้ามาเป็นนิสัยของตนเองให้ตรงตามดวงของเด็ก คนเลยคิดว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวสร้างให้เด็กมีนิสัยอย่างนั้น แต่แท้ที่จริงเด็กมีนิสัยนั้น (นั่นก็คือดวงของเด็ก) อยู่แล้ว แค่ว่าจะถูกกระตุ้นเมื่อไหร่ บางคนเราอาจเห็นว่านิสัยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมาภายหลัง นั่นก็เพราะนิสัยบางอย่างเพิ่งถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม โดยปรกติแล้วนิสัยจะถูกพัฒนาเต็มที่เมื่อช่วงประมาณวัยทำงาน การทำนายอุปนิสัยจึงมีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อทำนายตั้งแต่ช่วงวันรุ่นขึ้นไป เพราะนิสัยมันถูกแสดงออกมาเด่นชัดกว่าในวัยเด็ก การขัดเกลาจากสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้นิสัยของเด็กเปลี่ยนแปลงได้บ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดวงของเด็กและผู้ที่ขัดเกลาด้วย

ถาม : ทำไมต้องบอกจังหวัดที่ผ่าคลอดด้วยคะ ?
ตอบ : เพราะพิกัดที่เกิดมีผลต่อตำแหน่งของดาวในดวงชะตา หากบอกอำเภอได้จะยิ่งดี

ถาม : หากฤกษ์ที่เลือกมาไม่สามารถผ่าคลอดได้จะเปลี่ยนเวลาได้มั้ยคะ ?
ตอบ : หากต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาที่จะผ่าคลอดผมจะเลือกเวลาใหม่ให้ครับ

ถาม : ถ้าคลอดออกมาโดยที่ไม่ได้ดูฤกษ์มามันจะมีปัญหาอะไรมั้ยคะ ?
ตอบ : โดยปกติแล้วไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะโอกาสที่จะเกิดในช่วงเวลาที่ไม่ดีสุด ๆ มีไม่มาก การดูฤกษ์คลอดเป็นการดูเพื่อความสบายใจ และเพื่อให้รู้นิสัยของลูกที่แน่นอนเอาไว้ก่อน จะได้เตรียมรับมือได้ครับ แต่ไหน ๆ จะผ่าคลอดอยู่แล้วก็เลือกฤกษ์น่าจะดีกว่า เพราะคุณสามารถเลือกเวลาผ่าคลอดได้

ถาม : ฤกษ์คลอดที่เพอร์เฟคนี่มีมั้ยครับ ?
ตอบ : ฤกษ์คลอดบุตรที่เพอร์เฟคนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะเอาอะไรเป็นบรรทัดฐาน เพราะในการเลือกฤกษ์แต่ละฤกษ์มักจะมีข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับได้แค่ไหน แต่หากอยากได้ฤกษ์ที่ดีมากๆ ต้องวางแผนตั้งแต่ปฏิสนธิเพื่อเลือกเดือนเกิด

ถาม : ถ้าไม่ต้องการให้ลูกเกิดมามีความเบี่ยงเบนทางเพศจะทำได้มั้ยครับ ?
ตอบ : ผมสามารถคัดกรองได้ในระดับนึง แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น เพราะต้องศึกษาและทดลองไปเรื่อย ๆ ครับ แต่เท่าที่ศึกษามาการเบี่ยงเบนทางเพศเกิดจากอิทธิพลของดาวกำหนดทัศนคติทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศสภาพ นอกจากนี้การกุมกันของดาวพระเคราะห์น้อยบางดวงและซ้ำยังอยู่ในเรือนชะตาที่ไม่เหมาะสมนั่นก็ส่งผลให้เกิดความเบี่ยงเบนทางเพศได้ครับ หากว่ากันตามหลักการของดวงดาวแล้วความเบี่ยงเบนทางเพศนั้นก็ต้องถือเป็นธรรมชาติที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ ถือเป็นเพียงอุปนิสัยอย่างหนึ่งของมนุษย์เท่านั้นเอง แต่แน่นอนว่าการหาฤกษ์คลอดผมจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงเรื่องความเบี่ยงเบนทางเพศอยู่แล้วครับ

ถาม : ถ้าคุณหมอไม่ผ่าตอนกลางคืนให้จะหาฤกษ์ได้มั้ย ?
ตอบ : ผมจะเลือกฤกษ์เฉพาะเวลากลางวันให้ครับ

ถาม : ถ้าเกิดต่างประเทศจะดูได้มั้ยครับ ?
ตอบ : ได้ครับ แต่ต้องระบุสถานที่จะผ่าคลอดให้ชัดเจนด้วยครับ