มนุษย์มีอิสระจริงหรือ ?

มนุษย์เรานี้มีอิสระจริงหรือ ? เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรามีหรือเป็นนั้นคือความเป็นอิสระอย่างแท้จริง แล้วอิสระนั้นมีอยู่ที่ใด ? อยู่ภายนอกตัวหรืออยู่ภายใน ? หรือสิ่งนี้เป็นเพียงสิ่งที่เราคิดเอาเองว่ามันเป็นความอิสระ หรือเรากำลังแสวงหาความเป็นอิสระในแบบที่เราคิดว่านั่นคืออิสระของเรา ? เป็นไปได้หรือไม่ว่าแม้แต่ความเป็นอิสระที่คนเราต้องการนั้นก็เป็นเพียงสมมุติหนึ่งที่ทำให้เราไปหลงติดในสมมุตินั้น หากคนเราจะต้องเที่ยวแสวงหาความเป็นอิสระทั้งภายนอกและภายในอย่างนี้ไม่เท่ากับเป็นการหลงยึดติดกับสิ่งที่คิดว่านั่นเป็นอิสระหรือ ? หากว่ามนุษย์ยังมีสิ่งที่ยังต้องติดข้องอยู่ไม่อาจที่จะหลุดพ้นได้ นั่นก็หมายความว่ามนุษย์นั้นย่อมยังไม่มีอิสระอย่างแท้จริง แต่เมื่อเราพบกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้ว เหตุใดเราจึงยังต้องแสวงหาความมีอิสระนั้นต่อไปอีกเล่า ? หรือความเป็นอิสระที่เราแสวงหานั้นมันยังไม่ใช่อิสระที่แท้จริงที่จะพาให้เราเป็นอิสระไปด้วยแล้วไม่ต้องเที่ยวไปแสวงหาอิสระที่ไหนอีก หรือแท้จริงแล้วมนุษย์เรานี้อาจไม่มีวันที่จะเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงก็ได้

Read More