โลกใกล้ถึงจุดกลับตัวของอำนาจเผด็จการมาเป็นอำนาจของประชาชน

ช่วงที่ดาว Ixion กำลังจะข้ามจากเรือนชะตาโลกที่ 9 ไปเรือนชะตาโลกที่ 10 นี้ ฝ่ายเผด็จการจะมีอำนาจมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่ Ixion อยู่ใกล้เส้นแกนของเรือนชะตาโลกมาก ยิ่งใกล้วันที่ Ixion จะข้ามเรือนชะตานั้นยิ่งส่งผลแรง ฝ่ายเผด็จการและฝ่ายอำนาจผูกขาดทั่วโลกจะแสดงพลังอำนาจมากเป็นพิเศษ แต่เมื่อ Ixion ข้ามเรือนชะตาโลกที่ 9 ไปเรือนชะตาโลกที่ 10 แล้ว (วันที่ 7 พ.ย. 64 เวลา) เมื่อนั้นความหมายของ “หัวหน้า” และ “อำนาจ” ตามความหมายของ Ixion จะพลิกกลับมาอยู่ในมือของคนส่วนใหญ่นั่นก็คือประชาชนจะกลายเป็นหัวหน้าและมีอำนาจแทนคนส่วนน้อยหรือเผด็จการ เสียงเรียกร้องของประชาชนจะมีอำนาจเหนือเผด็จการ และจะกลายเป็นจุดขาลงของฝ่ายเผด็จการ แต่ในช่วงก่อนที่ Ixion จะข้ามเรือนชะตาเพียงไม่กี่วันนี้ เผด็จการจะคิดว่าตนเองมีอำนาจมาก และใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่ง ดั่งที่เราได้เห็นจากประเทศที่ยังเป็นเผด็จการอยู่ เช่นตัวอย่างที่เห็นได้ใกล้ตัวที่สุดก็คือ พม่าและไทยที่ยังเป็นเผด็จการอยู่ ผู้นำใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่ง หรือแม้แต่ประเทศที่เป็นปชต.แล้วก็ยังมีการใช้อำนาจอย่างเข้มข้นกับประชาชนในช่วงโควิดแม้จะเป็นอำนาจตามกฏหมายแต่ก็ถือเป็นการใช้อำนาจกับประชาชนอย่างที่ไม่ใช้กันในแบบปรกติ อย่างวันก่อนก็มีเรื่องจีนที่ทำท่าจะบุกไต้หวัน ล่าสุดก็มีการทำรัฐประหารที่ซูดาน นั่นก็เป็นเพราะอิทธิพลของ Ixion ที่จะข้ามเรือนนั่นเอง

Read More

ช่วงวันที่ 7-8 พ.ย. 2564 เป็นช่วงที่ดาวที่หมายถึงอำนาจข้ามเรือนชะตาโลก

ผมเคยได้เขียนเกี่ยวกับดาว 28978 Ixion โคจรเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 มาก่อนหน้านี้แล้ว (ซึ่งท่านสามารถกลับไปอ่านย้อนหลังได้) แต่มีเรื่องที่ยังต้องเขียนเพิ่มเติมอีก เพราะ Ixion เป็นดาวเคราะห์แคระ Ixion จึงถือเป็นดาวที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับดาวทั้งหมดที่เป็นดาวพระเคราะห์น้อยเป็นส่วนมาก Ixion จึงเป็นดาวที่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้า แม้จะช้าไม่เท่าดาวเคราะห์หรือดาวเคราะห์แคระหลาย ๆ ดวง และทุกครั้งที่ Ixion ข้ามผ่านเรือนชะตาโลก (โดยเพราะเรือนชะตาโลกเรือนที่เด่น ๆ) นั้นมักเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนโลกทุกครั้ง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละปรเทศนั้นด้วย (ผมได้ทำตารางเวลาที่ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกในแต่ละเรือนเทียบกับเหตุการณ์สำคัญบนโลกเอาไว้แล้วในบทความเกี่ยวกับ Ixion ไว้ในบทความก่อนหน้านี้) และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการที่ Ixion ข้ามเรือนชะตาโลกในแต่ละเรือนนั้นมักเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองบนโลกทั้งสิ้น และมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วย ผมมิได้หมายความว่าเมื่อ Ixion ข้ามเรือนชะตาโลกแล้วจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ เรื่อง แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่อวที่เกี่ยวข้องการความหมายของ Ixion ซึ่ง Ixion มีความหมายว่า “หัวหน้า, เจ้านาย, อำนาจ, อิทธิพล” เหล่านี้เป็นความหมายที่ผมค้นพบจากการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างดวงหลายคน จนผมมั่นใจแล้วว่า Ixion มีความหมายเช่นนี้หรือไม่ก็ไม่หลุดไปจากนี้มาก ฉะนั้นการข้ามเรือนชะตาโลกในแต่ละเรือนของ Ixion ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

Read More

คิดถึงตนเองหรือคิดถึงผู้อื่นดูจากดวงอาทิตย์และดาวพุธในดวงชะตา

การที่แต่ละคนจะเป็นคนที่คิดถึงตนเอง หรือเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่นนั้น ดูได้จากดวงอาทิตย์ในเรือนชะตาดาวพุธ เรือนชะตาดาวพุธ คือเรือนที่บอกถึง ความคิด, ความเข้าใจของเจ้าชะตา ความคิดที่ว่านี้คือการคิดในรูปแบบของการคิดใคร่ครวญ คิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธจะบอกว่าเจ้าชะตาคิดถึงใคร เพราะดวงอาทิตย์มีความหมายว่า ตัวเจ้าชะตาหรือภาพลักษณ์ภายนอกของเจ้าชะตา ซึ่งดาวพุธเป็นดาวเคราะห์วงในจึงส่งผลให้ในดวงชะตาของแต่ละคนมีดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนดาวพุธได้เพียงสองเรือนเท่านั้นคือดวงอาทิตย์อยู่ในเรือนดาวพุธ ที่ 3 หรือที่ 4 เท่านั้น นั่นหมายความว่าดวงอาทิตย์ในเรือนดาวพุธจะบอกถึงลักษณะใหญ่ ๆ ของคน 2 อย่าง คือ

Read More