ช่วงวันที่ 7-8 พ.ย. 2564 เป็นช่วงที่ดาวที่หมายถึงอำนาจข้ามเรือนชะตาโลก

ผมเคยได้เขียนเกี่ยวกับดาว 28978 Ixion โคจรเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 มาก่อนหน้านี้แล้ว (ซึ่งท่านสามารถกลับไปอ่านย้อนหลังได้) แต่มีเรื่องที่ยังต้องเขียนเพิ่มเติมอีก เพราะ Ixion เป็นดาวเคราะห์แคระ Ixion จึงถือเป็นดาวที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับดาวทั้งหมดที่เป็นดาวพระเคราะห์น้อยเป็นส่วนมาก Ixion จึงเป็นดาวที่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้า แม้จะช้าไม่เท่าดาวเคราะห์หรือดาวเคราะห์แคระหลาย ๆ ดวง และทุกครั้งที่ Ixion ข้ามผ่านเรือนชะตาโลก (โดยเพราะเรือนชะตาโลกเรือนที่เด่น ๆ) นั้นมักเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนโลกทุกครั้ง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละปรเทศนั้นด้วย (ผมได้ทำตารางเวลาที่ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกในแต่ละเรือนเทียบกับเหตุการณ์สำคัญบนโลกเอาไว้แล้วในบทความเกี่ยวกับ Ixion ไว้ในบทความก่อนหน้านี้) และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการที่ Ixion ข้ามเรือนชะตาโลกในแต่ละเรือนนั้นมักเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองบนโลกทั้งสิ้น และมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วย ผมมิได้หมายความว่าเมื่อ Ixion ข้ามเรือนชะตาโลกแล้วจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ เรื่อง แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่อวที่เกี่ยวข้องการความหมายของ Ixion ซึ่ง Ixion มีความหมายว่า “หัวหน้า, เจ้านาย, อำนาจ, อิทธิพล” เหล่านี้เป็นความหมายที่ผมค้นพบจากการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างดวงหลายคน จนผมมั่นใจแล้วว่า Ixion มีความหมายเช่นนี้หรือไม่ก็ไม่หลุดไปจากนี้มาก ฉะนั้นการข้ามเรือนชะตาโลกในแต่ละเรือนของ Ixion ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ครั้งนี้ Ixion กำลังจะเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 ผมย้อนกลับไปอธิบายถึงทฤษฎีเรือนชะตาซักนิด กล่าวคือ เรือนชะตาโลกนั้นบอกถึง กระแสของโลกที่เป็นไปทุกขณะ หรือบอกถึงเรื่องทั่วไปบนโลก ณ ขณะนั้น ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนความเป็นไปของกระแสโลกนั้นก็คือ ประชาชนนั่นเอง การข้ามเรือนชะตาโลกของ Ixion ครั้งนี้จึงเป็นการเปลี่ยนมือของความหมายว่า “หัวหน้า, เจ้านาย, อำนาจ, อิทธิพล” นั่นเอง จากเดิมที่ ixion อยู่ในเรือนซีกด้านซ้าย (เรือนชะตาโลกที่ 4 – 9) มาอย่างยาวนาน (รวมแล้วก็น่าจะเกิดร้อยปี เพราะ Ixion โคจรอยู่ 1 เรือนชะตาโลกก็ประมาณ 10 – 20 ปี) เรือนชะตาโลกซีกด้านซ้าย (เรือนชะตาโลกที่ 4 – 9) คือเรือนด้านภายนอก หมายความถึง ภายนอกของประชาชน หรือผู้อื่นของประชาชน ซึ่งผู้อื่นของประชาชนนั้นหมายถึง คนส่วนน้อย หรือคนที่ไม่อาจนับรวมเป็นประชาชนส่วนใหญ่ได้ อีกนัยหนึ่งก็คือผู้ปกครองหรือรัฐบาลนั่นเอง จากเดิมที่ Ixion อยู่เรือนชะตาโลกซีกด้านขวา (เรือนชะตาโลกที่ 4 – 9) นั่นหมายความว่า คนส่วนน้อย/ผู้ปกครอง/รัฐบาล เหล่านี้เป็น “เป็นหัวหน้า, เป็นเจ้านาย, เป็นผู้มีอำนาจ, เป็นผู้มีอิทธิพล” มากกว่าประชาชนคนส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นไปด้วยความยินยอมของประชาชนเองหรือไม่ก็ตาม คนส่วนน้อย/ผู้ปกครอง/รัฐบาล เหล่านี้ได้มีหรือผูกขาดความเป็น Ixion มากกว่าประชาชนคนส่วนใหญ่ แต่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ Ixion กำลังจะเข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 แล้ว ความหมายของ Ixion ก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในมือของประชาชนคนส่วนใหญ่ ซึ่งความจริงแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้ว (ปี 63) Ixion ก็เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 ไปแล้วถึง 2 ครั้ง โดยที่ Ixion กำลังจะเข้าเรือนที่เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 แต่ก็เป็นการเคลื่อนที่ที่แกว่งไปมา เมื่อเข้าใกล้จะข้ามเรือนจึงมีลักษณะของการแกว่งข้ามเรือนไปมาระหว่างเรือนชะตาโลกที่ 9 และ 10 อยู่ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะข้ามไปเรือนชะตาโลกที่ 10 ซึ่งที่ผ่านมา Ixion เข้าสู่เรือนชะตาโลกที่ 10 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 ไปแล้ว และกลังจากนั้นก็แกว่งกลับมาเรือนชะตาโลกที่ 9 แกว่งไม่มาเช่นนี้รวม 2 รอบแล้ว และจะมีอีกรอบนึงที่จะเกิดขึ้นเป็นรอบสุดท้ายที่ Ixion จะเข้าเรือนชะตาโกลที่ 10 แล้วไม่หวนกลับมาเรือนชะตาโลกที่ 9 อีกแล้ว (จนกว่า Ixion จะวนกลับมาครบรอบ 12 เรือนชะตาโลกอีกที) ที่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อเราอยู่บนโลก ซึ่งโลกก็ต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วย ในบางมุมนั้นก็ทำให้ดวงดาวต่าง ๆ ในเรือนชะตาย้อนกลับถอยหลังไปได้ เพราะเรือนชะตาโลกนั้นคำนวณมาจากการที่โลกเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์ เมื่อโลกเคลื่อนที่ไปด้วยในบางช่วงเราก็จะเห็นดวงดาวบางดวงที่เคลื่อนที่ถอยหลังในเรือนชะตาได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วดวงดาวไม่ได้เคลื่อนที่ถอยหลังจริง ๆ แต่ถึงอย่างไรพอดวงดาวนั้นมาถึงตำแหน่งที่จะข้ามเรือนชะตาโลกแล้วมีการแกว่งไปมาในเรือนชะตาโลก อิทธิพลของดาวนั้นกลับเกิดการแกว่งสลับไปมากของทั้งสองเรือน จนกว่าดาวนั้นจะข้ามเรือนชะตาโลกไปแน่นอนแล้ว

ในลักษณะของการแกว่งข้ามเรือนชะตาโลกของ Ixion จาก 9 ไป 10 สลับกันเช่นนี้จึงทำให้เราสามารถสังเกตุเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความหมายที่ว่า “หัวหน้า, เจ้านาย, อำนาจ, อิทธิพล” จากเดิมที่เป็นของคนส่วนน้อย/ผู้ปกครองหรือรัฐบาล เปลี่ยนไปสู่ประชาชนสลับกันไปมาจนเราสามารถสังเกตุเห็นได้ในทางการเมืองทั่วโลก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศด้วยว่าจะส่งผลให้ชัดเจนหรือรุนแรงแตกต่างกัน ลักษณะเช่นนี้ก็เหมือนกราฟหุ้นที่กำลังจะทะลุแนวต้านครั้งใหญ่ที่แท่งราคาจะต้องเทสแนวต้านไปเรื่อย ๆ จนมันทะลุแนวต้านไปได้แล้วเกิดเป็นเทรนด์ใหญ่ การที่เราเห็นสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยมีสถานการณ์สลับกันไปมาระหว่างอำนาจของรัฐบาลกับของประชาชนนี้แหละคืออิทธิพลจาก Ixion ที่กำลังจะข้ามเรือนชะตาโลก ซึ่งผมเคยได้ทำกราฟบอกช่วงเวลาที่ Ixion แกว่งเข้าเรือนชะตาโลกที่ 9 และ 10 เป็นลูกคลื่น 3 คลื่นไปแล้ว แต่คราวนี้จะระบุเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงคามสอดคล้องกับการที่ Ixion แกว่งไปมาระหว่างเรือนที่ 9 และ 10 ด้วย

ในเรื่อง Ixion คราวก่อนนั้นผมยังไม่ได้เชื่อมโยงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับในบ้านเรา ผมพูดแต่ความหมายของ Ixion ที่จะไปอยู่ในมือของประชาชนคนส่วนใหญ่แต่โดยรวม ๆ ช่วงนั้นผมมีความมั่นใจในการตีความอยู่แต่ก็อยากรอดูเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ที่บนโลกเทียบกันด้วย และเมื่อมีสถานการณ์การต่อต้านรบ. ในประเทศเพื่อนบ้านผมก็ยิ่งมั่นใจในความหมายของ Ixion อย่างเต็มที่ และคิดว่ายังพอมีเวลาที่จะเขียนเรื่อง Ixion ในคราวต่อไปอีก เพราะ Ixion ยังแกว่งไปมาระหว่างเรือนที่ 9 กับ 10 รวมแล้ว 3 รอบ มาตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกแล้วค่อนข้างมันใจว่าน่าจะเป็นการตีความในแบบที่คิดไว้ เรื่อง Ixion รอบนี้จะขออ้างอิงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราไปด้วย

Ixion Timeline

ในไทม์ไลน์นี้ว่าที่ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ครั้งแรกคือ วันที่ 26 ก.พ. 63 ก่อนหน้านั้นวันที่ 21 ก.พ. 63 เป็นวันที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งถูกยุบ ซึ่งวันที่ยุบพรรคนั้น Ixion ยังอยู่เรือนชะตาโลกที่ 9 นั่นหมายความว่าความเป็น หัวหน้า, เจ้านาย, ความมีอำนาจ, ความมีอิทธิพล เหล่านี้ยังเป็นคนคนส่วนน้อย/เจ้านาย/รัฐบาลอยู่ เหตุการณ์ยุบพรรคนี้จึงสอดคล้องกับการที่ Ixion อยู่เรือนชะตาโลกที่ 9 และพอยุบพรรคสำเสร็จ วันที่ 22 ก.พ. วันรุ่งขึ้นก็มีการชุมนุมของนักศึกษาทันที ซึ่งตอนนั้น Ixion ก็ยังอยู่เรือนชะตาโลกที่ 9 อยู่ และพอมาวันที่ 26 ก.พ. 63 Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ก็เกิดกระแสของการชุมนุมของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความหมายของ Ixion ในเรือนชะตาโลกที่ 10 ที่ว่า ความเป็น หัวหน้า, เจ้านาย, ความมีอำนาจ, ความมีอิทธิพล เหล่านี้มาอยู่ในมือของประชาชน จากนั้นก็เกิดกระแสการชุมนุมต่อเนื่องเรื่อยมา แต่ถึงอย่างไรการชุมนุมในรอบแรกก็ยังเป็นเหมือนแค่การเทสเส้นแนวต้านเท่านั้น

พอช่วงเดือน มี.ค. เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิดในบ้านเรา จนรบ.ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลวันที่ 26 มี.ค. 63 ซึ่งยังเป็นช่วงเวลาก่อนที่ Ixion กำลังจะวกกลับมาที่เรือนชะตาโลกที่ 9 และเข้าเรือนชะตาโลกที่ 9 เป็นครั้งแรกในวันที่ 4 เม.ษ. 63 พอหลังจาก 4 เม.ษ. รบ. กลับมามีอำนาจอีกครั้งด้วยการอาศัยกม.ต่าง ๆ เพื่อควบคุมไวรัสโควิดที่กำลังระบาดภายในประเทศ ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเหมือน ๆ กันในหลาย ๆ ประเทศที่รบ. มีอำนาจหรือใช้อำนาจมากขึ้นจากการระบาดของโควิด ช่วงดังกล่าวจึงเป็นช่วงที่การชุมนุมค่อย ๆ หยุดไป การที่ Ixion กลับเข้าเรือนชะตาโลกที่ 9 ส่งผลให้ประชาชนกลับมายอมรับอำนาจของรบ.ไปโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะมีคนจำนวนมากไม่ยอมรับรบ.ชุดนี้แต่เมื่อ Ixion กลับเข้าเรือนชะตาโลกที่ 9 ก็ยังมีกระแสของคนทั่วไปก็ยังหนุนหรือยอมให้รบ.มีอำนาจอยู่ดี

แต่ถึงกระนั้นแม้ Ixion จะสวิงกลับเข้ามาเรือนชะตาโลกที่ 9 แต่ในเมื่อก่อนหน้านี้ Ixion ได้เคยเข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ไปแล้ว มันก็เหมือนราคาหุ้นที่เพิ่งจะขึ้นไปเทสแนวต้านแล้วราคาย่อลงมาเพื่อเตรียมจะขึ้นไปเทสอีกครั้ง กระแสเช่นนี้ก็ต้องเป็นที่รับรู้ได้ของคนจำนวนมากเช่นกันว่าการเปลี่ยนแปลงใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าช่วงที่ Ixion จะยังอยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 9 แต่ก็กลับมีการชุมนุมระลอกใหม่อีกครั้งในวันที่ 18 ก.ค. 63 และหลังจากนั้นก็มีการชุมนุมเรื่อยมา ช่วงเดือน ต.ค. 63 เริ่มมีการปราบปรามผู้ชุมนุม ซึ่งช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงที่ Ixion ยังอยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 9 แม้จะมีการชุมนุมในช่วงนี้แต่อำนาจยังอยู่ในมือของรบ.อยู่ (หากดูตามดาว) รบ.จึงเป็นฝ่ายที่ปราบม็อบได้ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีการชุมนุมต่อไปและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ เพราะยังไง Ixion ก็ต้องแกว่งกลับไปเรือนชะตาโลกที่ 10 ต่ออยู่ดี คนที่มองกระแสสังคมออกแม้ไม่รู้เรื่องดวงดาวตรงนี้ก็สามารถมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้

Ixion กลับมาเข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 แต่ช่วงปลายปี 63 เริ่มเป็นช่วงที่โควิดระบาดอีกระลอกทำให้การชุมนุมต้องหยุดไป เข้าปี 64 เป็นช่วงที่ Ixion ก็ยังอยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 10 แม้การชุมนุมจะลดความร้อนแรงลง แกนนำม็อบเริ่มทยอยโดนจับ มาถึงตรงนี้อาจดูขัดกับความหมายที่ Ixion เข้าเรือนชะตาโกลที่ 10 แล้วทำไมประชาชนถึงยังไม่เป็นหัวหน้าหรือยังไม่มีอำนาจซักที ผมคิดว่าหากมองอำนาจในเชิงของผู้ถือกม.แล้วประชาชนยังไม่มีแน่ เพราะ Ixion นั้นอยู่ในเรือนชะตาโลกซีกด้านขวา (เรือนชะตาโลกที่ 4 – 9) มายาวนาน นั่นหมายความว่าการที่ Ixion ข้ามเรือนชะตาโลกที่ 4 ไปจนถึงที่ 9 ในการข้ามแต่ละเรือนนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจเฉพาะของคนส่วนน้อยเท่านั้น (เพราะเรือนที่ 4 – 9 เป็นเรือนด้านภายนอก) อำนาจที่สะสมมาของคนส่วนน้อยจึงแข็งแกร่ง การที่ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 นั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนให้ Ixion (หัวหน้า, เจ้านาย, อำนาจ, อิทธิพล) มาอยู่ในมือของประชาชนเป็นครั้งแรกก่อนที่ Ixion จะอยู่ในเรือนซีกด้านซ้าย (เรือนชะตาโลกที่ 10, 11, 12, 1, 2, 3) ฉะนั้นแค่การที่ Ixion เริ่มแตะเข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ประชาชนย่อมยังไม่สามารถมีอำนาจในทางกม.ได้ทันทีอยู่แล้ว แต่หากสังเกตุดูดี ๆ เราจะเห็นถึงความเป็นหัวหน้าหรืออำนาจนั้นได้จากกระแสความคิดของคนในสังคม ในช่วงตั้งแต่ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 มาตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 63 เสียงของประชาชนนั้นมีพลังอำนาจมากกว่าเสียงของรบ. แม้รบ.จะมีอำนาจทางกม. แต่นั่นก็เป็นอำนาจที่เป็นผลมาจากการสั่งสมอำนาจในอดีต แต่อำนาจในปัจจุบัน (ผมหมายถึงช่วง 28 ธ.ค. 63 ถึง 17 ก.ค. 64) นั่นก็คือเสียงเรียกร้องของประชาชน ซึ่งในช่วงดังกล่าว เสียงเรียกร้องของประชาชนมีอำนาจที่ทำให้รบ. ต้องยอมฟังหรือยอมถอยในหลาย ๆ เรื่อง กระการแบนสินค้าหรือแบนดารานั้นทรงพลังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แม้ว่าประชาชนจะไม่ได้ออกมาชุมนุมจริง ๆ ก็มีพลังที่รบ. ยังต้องกลัว นี่คือความเป็นหัวหน้าหรือความมีอำนาจที่อยู่ในมือของประชาชนตามที่ Ixion อยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 10 แล้ว

Ixion สวิงกลับมาเรือนชะตาโลกที่ 9 อีกครั้งในวันที่ 17 ก.ค. 64 ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ Ixion จะวกกลับเข้าเรือนที่ 9 จากนั้นวันที่ 7 พ.ย. 64 Ixion จะกลับเข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ไปแล้วโคจรไปตามทางของมันโดยไม่กลับมาเรือนที่ 9 อีกแล้ว (ตามรูป) ในวันที่ 28 มิ.ย. 64 รบ. ประกาศล็อกดาวน์อีกครั้ง ก่อนหน้าที่ Ixion จะสวิงกลับเข้าเรือนชะตาโลกที่ 9 ในวันที่ 17 ก.ค. 64 และหลังจากนั้นรบ. ก็กลับมาได้เปรียบประชาชนอีกครั้งนึง แม้ครั้งนี้จะมีการชุมนุมต่อเนื่องเรื่อยมา แต่ด้วย Ixion กลับเข้าเรือนชะตาโลกที่ 9 มันก็ส่งผลให้ฝ่ายรบ.น่าจะมองว่าฝ่ายตนกลับเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้ว จึงเริ่มทำการปราบม็อบอย่างหนักมากขึ้นกว่ารอบก่อน ๆ อย่างเห็นได้ชัด นี่ก็เป็นอิทธิพลจากการที่ Ixion กลับเข้าเรือนชะตาโลกที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย


วันที่ 7-8 พ.ย. 64 ซึ่งเป็นวันที่ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 แบบทะลุแนวต้านจากนั้น Ixion ก็จะไม่หวนกลับมาเรือนชะตาโลกที่ 9 อีกแล้ว ถือเป็นการเปลี่ยนข้างจากเดิมที่ Ixion อยู่เรือนชะตาโลกซีกด้านซ้ายมาอย่างยาวนาน จากนั้น Ixion ก็จะเที่ยวโคจรอยู่ในเรือนชะตาโลกซีกด้านซ้าย (เรือนที่ 10, 11, 12, 1, 2, 3) อีก 6 เรือนไปอีกเป็นเวลาร่วม 80 กว่าปี (ผมคำนวณคร่าว ๆ) แน่นอนว่าตั้งแต่วันที่ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ไปแล้ว ประชาชนคงจะยังไม่มีอำนาจในทางกม.ที่เป็นรูปธรรมได้ทันตาเห็น แต่สิ่งที่สังเกตุเห็นได้คือพลังอำนาจที่เป็นกระแสความคิดและกระแสการเรียกร้องของประชาชนในตอนนั้นจะมีพลังเหนือรบ. ถ้า Ixion ข้ามเข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ไปแบบเด็ดขาดแล้ว ถึงตอนนั้นประชาชนทำอะไรก็ถูกหรือเป็นที่ยอมรับได้ แม้ว่าสิ่งที่ว่านั้นอาจจะดูเป็นสิ่งที่ผิดในตอนนี้ก็ตาม แต่เมื่อไรที่ประชาชนมีอำนาจ (Ixion อยู่เรือนชะตาโลกที่ 10) ถึงตอนนั้นประชาชนทำสิ่งใดก็ถูกไปหมด จนสุดท้ายประชาชนก็จะมีอำนาจในทางกม.เป็นของประชาชน ซึ่งจะใช้เวลานานขนาดไหนยังไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้


สิ่งที่น่าจับตาดูคือ ช่วงเวลาวันที่ 7-8 พ.ย. 64 (วันที่ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10) หรืออาจเป็นวันที่ใกล้เคียงวันนี้ก่อนหรือหลังวันนี้ก็ได้ที่อาจเกิดเหตุการณ์สำคัญบางอย่าง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีโอกาศที่เกิดขึ้นได้สูงมาก อันนี้ผมประเมินส่วนตัวว่า หากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนวันที่ 7 พ.ย. 64 ที่เป็นเหตุการณ์ที่ฝ่ายรบ.ตั้งใจทำไม่ว่าจะอะไรก็ตามซึ่งอาจจะมีความรุนแรงมาก แต่ถึงกระนั้นเมื่อ Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ในไม่ช้า กระแสของประชาชนจะตีกลับในสิ่งที่รบ.ทำนั้นอย่างรุนแรงมาก แต่หากรบ.ลงมือทำอะไรหลังวันที่ 7 พ.ย. 64 เวลา 7.28 น. ซึ่ง Ixion เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ไปแล้ว สิ่งที่รบ.ทำนั้นจะไม่สำเร็จ ส่วนฝ่ายประชาชนจะเป็นฝ่ายทำสิ่งใดก่อนหรือหลังในช่างวันที่ 7 พ.ย. 64 อาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญมากเท่ากับฝ่ายรบ.จะทำ เพราะถึงยังไง Ixion ก็จะเข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 อยู่ดี สุดท้ายยังไงประชาชนก็จะต้องเป็นหัวหน้าหรือเป็นนายของตัวเองอยู่แล้ว

ที่ผมกล่าวไปนี้ผมเพียงแค่ยกดาว Ixion มาเพียงแค่ดวงเดียว ซึ่งมีความหมายหลัก ๆ ว่า “หัวหน้า, เจ้านาย, อำนาจ, อิทธิพล” การข้ามเรือนชะตาของ Ixion คือการเปลี่ยนมือกันของความหมายดังกล่าว แต่ยังมีดวงดาวอื่น ๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วนที่ผมไม่สามารถจะนำมากล่าวได้หมด หากเป็นดาวดวงเล็กก็เป็นความหมายที่เล็กลงมา แต่กับ Ixion นี้ถือเป็นดาวเคราะห์แคระก็ยังถือว่าใหญ่กว่าดาวส่วนใหญ่หลาย ๆ ดวงในระบบสุริยะนี้ และดาวนี้ก็มีความหมายที่สำคัญดังที่ได้กล่าวไปแล้วนี้ด้วย ( Ixion จะออกจากเรือนชะตาโลกที่ 10 ไปเรือนที่ 11 ก็ประมาณ 13 ก.พ. 2582 หรือ Ixion จะอยู่ในเรือนชะตาโลกที่ 10 เป็นเวลาประมาณ 18 ปี หลังจากกนันก็จะไม่ใช่ความหมายดังที่กล่าวไปนี้แล้ว)

การเคลื่อนที่ของดาว Bellona

ดาวอีกดวงหนึ่งที่น่าสนใจที่เผอิญจะมาข้ามเข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ในช่วงใกล้ ๆ นี้ด้วยก็คือดาว 28 Bellona ดาวนี้มีความหมายว่า “ความกล้า, ท้าทาย” Bellona เป็นดาวพระเคราะห์น้อยที่เคลื่อนที่เร็วว่า Ixion แต่การที่ Bellona จะเข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ในวันที่ 5 ม.ค. 65 (ตามในรูป) นี้ก็น่าจะมีผลสะเทือนที่เชื่อมโยงไปถึงการต่อต้านรบ. ด้วย เพราะความความหมายของ Bellona ที่ว่า “ความกล้า, ท้าทาย” นี้ เมื่อเข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ย่อมหมายความว่า ความกล้าหาญจะกลับไปอยู่ที่ประชาชนหรือคนส่วนใหญ่ จากเดิมที่ Bellona อยู่เรือนชะตาโลกที่ 9 ความกล้า, ความท้าทายนั้นอยู่ที่คนส่วนน้อย/ผู้ปกครอง/รบ. แต่เมื่อ Bellona เข้าเรือชะตาโลกที่ 10 ในวันที่ 5 ม.ค. 65 ย่อมส่งผลให้ประชาชนเกิดความกล้าหาญในการทำบางสิ่งบางอย่าง “ประชาชน” ในที่นี้อาจไม่ใช่ถึงกับเป็นคนทุกคน แต่ก็ต้องเป็นประชาชนจำนวนมากที่เกิดความกล้าหาญในการทำบางสิ่งจนเกิดเป็นกระแสที่ทำเช่นนั้นตามกัน ผมก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดของความกล้าทำนั้นมันคืออะไร แต่นี่ว่าไปตามหลักการทำนายที่ผมใช้ ( Bellona จะออกจากเรือนชะตาโลกที่ 10 ไปเรือนที่ 11 ก็ประมาณ 10 เม.ษ. 65 หลังจากกนันก็จะไม่ใช่ความหมายนี้แล้ว)

ดาวอีกดวงหนึ่งที่น่าจับตาดูก็คือดาว 37 Fides ซึ่งมีความหมายว่า “ความเชื่อ, ความศรัทธา” ซึ่ง Fides ก็กำลังจะเข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 ในวันที่ 26 ธ.ค. 64 เวลา 18.54 น. (ก่อนที่ Bellona จะเข้าเรือนชะตาโลกที่ 10) นั้นหมายความว่า จากเดิมที่ความน่าเชื่อถือไปอยู่ที่คนส่วนน้อย/ผู้ปกครอง/รบ. กลายมาเป็นประชาชนที่มีความน่าเชื่อถือในการทำสิ่งใด ๆ เมื่อ Fides เข้าเรือนชะตาโลกที่ 10 หลังจากนั้นประชาชนทำสิ่งใดก็ดูน่าเชื่อถือน่าศรัทธา ซึ่งก็น่าจับตาดูว่าจะเป็นเช่นไร (Fides จะออกจากเรือนชะตาโลกที่ 10 ไปเรือนที่ 11 ก็ประมาณ 23 มี.ค. 65 จากนั้นอิทธิพลก็ไม่ใช่อย่างที่กล่าวมาแล้ว)

ดาวอีกดวงหนึ่งคือ 12 Victoria มีความหมายว่า “สำเร็จ, เสร็จ” ดาว Victoria จะเข้าเรือนชะตาโลกที่ 12 ในวันที่ 1 ธ.ค. 64 เรือนที่ 12 นั้นคือ “การรับ/การรอรับ” เมื่อเป็นเรือนชะตาโลกที่ 12 ก็คือสิ่งที่ประชาชนรอรับหรือจะได้รับมาเป็นของประชาชนเอง ซึ่งสิ่งนั้นก็คือ ความสำเร็จในบางสิ่งบางอย่าง, การเสร็จสิ้นในบางเรื่อง นั่นหมายความว่าช่วงนั้นอาจมีใครหรือสถานการณ์บางอย่างนำพาความสำเร็จมาให้ประชาชนก็เป็นได้ ซึ่งความสำเร็จในเรื่องใดนั้นก็ต้องไปดูที่เรือนชะตาของดาว Victoria ณ ตอนนั้นอีกทีหนึ่ง หากสถานการณ์ดำเนินไปถึงจุดนั้น เราก็พอจะสังเกตุได้ว่าสิ่งที่ประชาชนถือว่าเป็นความสำเร็จหรือสิ่งที่เสร็จสิ้นในตอนนั้นคืออะไร

ซึ่งดาว Victoria นี้เป็นดาวพระเคราะห์น้อยมีการเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็ว Victoria จะเข้าเรือนชะตาโลกที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 65 ซึ่งก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสำเร็จไปอีก จากเดิม (Victoria อยู่เรือนชะตาโลกที่ 12) ประชาชนได้รับหรือรอรับความสำเร็จ แต่เมื่อมาเป็น Victoria ในเรือนชะตาโลกที่ 1 จะกลายเป็นประชาชนออกมาหาหรือออกมาได้ความสำเร็จ ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ประชาชนต้องการจะได้อะไรก็น่าจะสำเร็จในหลาย ๆ เรื่อง แต่ถ้าจะบอกว่าประชาชนเป็นฝ่ายชนะเด็ดขาดมันก็อาจจะยังไม่ใช่ เพราะมันก็ต้องไปดูเรือนชะตา Victoria ด้วยว่าชัยชนะของประชาชนในตอนนั้นเป็นอย่างไร เขาก็จะถือว่านั่นคือชัยชนะของเขาในตอนนั้น

สิ่งที่ผมทำนายไปทั้งหมดนี้ผมก็ว่าตามหลักการทางโหราศาสตร์ทั้งหมด แน่นอนว่าการตีความหมายของดวงดาวและการตีความหมายของเรือนชะตาอาจต่างจากโหราศาสตร์อื่นไปบ้าง ซึ่งเรื่องของโหราศาสตร์นี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนด้วย ก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการทำนายแต่ละคนไป ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรก็สุดแท้แต่ผู้นั้น ดาว Ixion และดาวอื่น ๆ ที่ผมกล่าวมานี้เป็นดาวที่มีอยู่จริง ได้รับการรับรองในทางดาราศาสตร์แล้ว แต่คนทั่วไปก็อาจไม่ค่อยรู้จักหรือแม้แต่นักโหราศาสตร์ก็อาจไม่ได้นำมาใช้กันก็ได้ หลายคนอาจไม่คุ้นกับชื่อดาวดังกล่าว ส่วนคำทำนายที่ว่าไปนี้เป็นเพียงแค่ความหมายกว้าง ๆ ยังไม่ได้ลงรายละเอียด เพราะถ้าลงรายละเอียดมันก็จะเยอะมากเหมือนเป็นการลงรายละเอียดของสถานการณ์ต่าง ๆ รายวัน รายเดือน ซึ่งมันก็เกิดความจำเป็น มีเพียงแค่เปรียบเทียบการข้ามเรือนชะตาของ Ixion ที่ผ่านมากับเหตุการณ์ที่สำคัญเพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังมีไทม์ไลน์ของดาว Ixion ที่ข้ามเรือนชะตาโลกต่าง ๆ ในอดีตที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลาย ๆ ประเทศด้วย (ผมเคยลงรูปนั้นไปแล้ว) และอีกอย่างในหลักการทำนายของผมผมใช้ดาวในการทำนายหลายดวง การจะดูรายละเอียดปลีกย่อยจึงต้องใช้เวลาเยอะ เพราะหากสิ่งใดที่ไม่อยู่ในหลักการทางโหราศาสตร์ที่ผมใช้แล้ว ผมก็จะไม่ทำนายโดยไม่มีหลักการมารอบรับ ฉะนั้นจึงขอแค่ดาว Ixion และดาวบางดวงที่จะข้ามเรือนชะตาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเท่านั้นก่อนเพราะการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ จะอยู่ที่ Ixion ที่ข้ามเรือนชะตานี้

การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกประเทศบนโลกนี้บางประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ได้ หรือเปลี่ยนแปลงได้มากหรือได้น้อย ซึ่งก็จะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศนั้น ๆ ด้วย ยิ่งประเทศใดที่มีการต่อสู้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงจากรบ. ก็ยิ่งมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ทั้งสิ้น

ตำแหน่งดาวสามารถคำนวณได้จาก Birth Chart ในเว็บนี้
https://www.poweroffortune.com/birthchart/