โหราศาสตร์ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ Part 2

โหราศาสตร์ต้องเป็นกฎของดวงดาวมิใช่กฎที่มนุษย์คิดขึ้นเอาเอง

ดังที่กล่าวไปแล้วจะเห็นได้ว่าโหราศาสตร์ในแบบเก่านั้นคือลักษณะที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยม ควรถือเป็นศาสตร์ที่หยุดการพัฒนาแล้วหรืออาจมีแต่ก็ไม่มาก คือไม่มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความเจริญทางดาราศาสตร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในปัจจุบันมีการค้นพบดวงดาวในระบบสุริยะอย่างน้อยก็หลักแสนดวงแล้ว มีการคำนวนปฎิทินดาวที่มีความแม่นยำ หากเราจะมีสมมุติฐานว่าดวงดาวน่าจะมีอิทธิพลอย่างใดต่อมนุษย์เสียแล้ว การพิสูจน์นั้นจะต้องยึดกฎของดวงดาวเป็นหลัก มิใช้ยึดในกฎที่คนสร้างขึ้นมาเอง กฎของดวงดาวก็คืออย่างน้อยเราต้องยึดถือตำแหน่งของดวงดาวตามความเป็นจริง และต้องถือว่าดวงดาวทุกดวงนั้นล้วนแต่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ด้วย แต่อาจจะมีอิทธิพลในแบบที่แตกต่างกันไป มิใช่จะยึดว่ามีดวงดาวเพียงแค่ไม่กี่ดวง (ดวงอาทิตย์ไปจนถึงดาวพลูโต เป็นต้น) เท่านั้นที่มีผลต่อมนุษย์ แต่ดาวดวงอื่นไม่มี หลักการอย่างนี้ดูน่าตลกมาก เราไม่สามารถตัดสินว่าดาวดวงใดมีผลและดาวดวงใดไม่มีผล ส่วนดาวที่ไม่รู้จักเราก็ถือว่ามันไม่มีผลอย่างนี้หรือ ?

หลักการทางโหราศาสตร์ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์นั้น จุดมุ่งหมายของโหราศาสตร์นั้นจะต้องเป็นไปเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อมนุษย์หรือไม่เป็นจุดหมายหลัก เพราะหลักวิทยาศาสตร์คือการค้นหาความจริง หลักการทางโหราศาสตร์ใดที่มุ่งเน้นการทำนายที่แม่นยำเป็นหลักนั้นยังมิใช่หลักการที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะผู้ใช้มิได้ต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงเพียงแต่ต้องการทำนายให้แม่นเท่านั้น ความต้องการที่จะทำนายเพียงให้แม่นอย่างเดียวจึงทำให้ผู้ทำนายมักจะดึงเอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากหลักการทำนายเอาเข้ามาร่วมทำนายด้วย เช่นนี้ไม่ถือว่ามีหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์ถึงแม้จะทำนายได้อย่างแม่นยำก็ตาม

หลักการทำนายที่เป็นวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องมีหลักการทำนายที่เป็นกฏเกณฑ์อย่างแน่นอน และต้องใช้กฏเกณฑ์การทำนายนั้นอย่างเป็นมาตราฐานเดียวกัน คำทำนายที่ทำนายออกมานั้นจะต้องมีหลักการในการทำนายนั้นมาอ้างอิงด้วย มิใช่การทำนายที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์ในการทำนาย และการทำนายนั้นต้องแยกออกจากความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ใด ๆ ด้วยหลักการที่ถูกนั้นจะต้องเป็นหลักการที่คนทุกคนสามารถนำไปใช้พิสูจน์ได้เสมอกัน นั่นคือ คนทุกต่างก็สามารถเป็นผู้ที่จะดูรูปแบบความคิดและนิสัยของใคร ๆ ได้อย่างแม่นยำเสมอกัน มิใช่เป็นความแม่นยำที่ผูกขาดอยู่กับผู้ดูคนใดคนหนึ่ง และหากเป็นหลกการที่ถูกหลักการนั้นจะต้องนำไปใช้ดูใคร ๆ บนโลกนี้ก็ได้ด้วยความแม่นยำที่เสมอกันบนหลักการเดียวกัน